Checklist: wegwijs in uw pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed om u tijdens uw dienstverband te verdiepen in uw pensioenregeling. Zodat u antwoord krijgt op een aantal belangrijke vragen: Wat valt er onder mijn pensioen en wat niet? Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik opbouw? Hoeveel premie betaal ik? En hoeveel premie betaalt mijn werkgever? Wat moet ik doen als ik met pensioen ga? En wat moet mijn werkgever dan doen?

Wij hebben de meest voorkomende gebeurtenissen voor u op een rij gezet:

Nieuwe werknemer

Bent u nieuw in dienst? Dan ontvangt u van SPW een startbrief. Bespreek die brief met uw werkgever als u vragen heeft. Bekijk in elk geval de volgende onderwerpen:

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen belangrijk:
 

In Mijn SPW ziet u hoeveel pensioen u opbouwt. U kunt daar ook aangeven dat u in de toekomst uw post digitaal wil ontvangen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd.

Wat valt er onder de pensioenregeling?

ouderdomspensioen  Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen: u bouwt pensioen op over uw pensioengevend salaris (tot € 137.800,00). Bij SPW noemen we het ouderdomspensioen ook wel flexpensioen.

arbeidsongeschikt  Arbeidsongeschikt
Als u arbeidsongeschikt wordt, kan arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW uw inkomen aanvullen.

Partnerpensioen  Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen: dit is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling
Nettopensioenregeling: is uw salaris hoger dan € 137.800,00, dan kunt u ervoor kiezen om ook over dat gedeelte pensioen op te bouwen.

Anw-hiaatpensioenverzekering  Anw-hiaatpensioenverzekering
Als u overlijdt, zorgt u er met de Anw-hiaatpensioenverzekering voor dat het inkomen van uw partner niet te veel omlaag gaat.

Pensioenregeling  Pensioenregelement
Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement.

Hoeveel pensioen krijgt u?

U bouwt pensioen op via uw werkgever voor:
 

  • als u met pensioen gaat;
  • uw partner en kinderen als u overlijdt;
  • als u arbeidsongeschikt raakt.

U kunt op meerdere plekken zien hoeveel pensioen u krijgt:

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u één keer per jaar ontvangt.

In Mijn SPW vindt u altijd de actuele gegevens over uw pensioen.

mijnpensioenoverzicht  Pensioenoverzicht
Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd.

Wie betaalt voor uw pensioen?

In de cao Woondiensten staat welk deel u betaalt en welk deel uw werkgever betaalt. Of kijk op spw.nl/overzicht-premies.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, moet u (of uw partner) bepaalde wijzigingen aan ons doorgeven:

verhuist Als u verhuist.

trouwt of gaat samenwonen  Als u trouwt of gaat samenwonen.

scheiden  Als u en uw partner scheiden.

overlijdt  Als u overlijdt, moet uw partner dit aan ons doorgeven.

Met pensioen gaan

Met pensioen gaan

Komt uw pensioen in zicht? U kunt tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd met pensioen gaan.
 

  • Ga in gesprek in met uw werkgever.
  • Bespreek de keuzes die u kunt maken. In Mijn SPW kunt u zelf bekijken welke keuze het beste bij uw (financiële) situatie past.

67
U kunt ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken of juist langer door te werken.

deeltijdpensioen
U kunt vóór uw 68e al met deeltijdpensioen gaan.

nabestaandenpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen
U kunt ervoor kiezen om (een deel van) het partnerpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen.

ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen
U kunt ervoor kiezen om (een deel van) het ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen.

eerst een hoger en later een lager pensioen
U kunt kiezen voor eerst een hoger en later een lager pensioen. Of andersom.

Veranderingen werk

Veranderingen werk

Er zijn verschillende momenten waarop u of uw werkgever iets moet regelen voor uw pensioen. Wij hebben die momenten op een rij gezet.

ontslag neemt of als uw werkgever uw dienstverband beëindigt
Als u ontslag neemt of als uw werkgever uw dienstverband beëindigt.

arbeidsongeschikt
Als u arbeidsongeschikt of ziek wordt.

meer of minder gaat werken
Als u meer of minder gaat werken.

Veranderingen privé

Veranderingen privé

Sommige veranderingen in uw privésituatie zijn ook van invloed op uw pensioen. De belangrijkste staan hieronder:

trouwt of gaat samenwonen
Als u trouwt of gaat samenwonen.

scheiden
Als u en uw partner uit elkaar gaan.

overlijdt
Als u overlijdt.