Wijziging bedrijfsgegevens doorgeven

Wijzigingen in uw bedrijfsgegevens, zoals bijvoorbeeld bij een nieuwe contactpersoon, geeft u gemakkelijk zelf door.

In deze handleiding leest u hoe u deze wijzigingen aan ons doorgeeft via het Selfservice Werkgevers Portaal. 

Gaat het om een complexe wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een fusie? Neem dan contact op met uw relatiemanager.

Misschien kiest u voor het eerst een salarispakket uit of stapt u over naar een ander pakket. Vraag aan uw softwareleverancier hoe zij de pensioenaangifte ondersteunen. Dit verschilt namelijk per pakket. U weet dan vooraf waar u aan toe bent.

Wat regelt u als u wisselt van salarispakket?

 • Stuur een e-mail naar incasso@spw.nl. U laat ons in dit bericht weten naar welk pakket u overstapt en per welke datum. 
 • Misschien hebben wij nog vragen. Als alles duidelijk is krijgt u van ons per e-mail een bevestiging. 
 • Afhankelijk van het pakket krijgt u van ons een nieuw leveranciersnummer. 
 • U richt samen met uw softwareleverancier de aangifte in.

Tips voor de overstap

 1. U kunt na een overstap van salarispakket niet altijd meer eerdere periodes aanleveren. Zorg dus dat alle gegevens in orde zijn voor uw overstap. U kunt wel periodes uit het verleden wijzigen via het Selfservice Werkgevers Portaal. 
 2. Vraag uw softwareleverancier om te laten zien hoe u de pensioenaangifte regelt. 
 3. Vaak werken zaken nét iets anders. Dit kan voor signalen zorgen. Neem vooral contact met ons op bij vragen.

U regelt de pensioenadministratie zelf óf kiest ervoor om dit uit te besteden. Als u overstapt naar een (nieuw) administratiekantoor heeft dit gevolgen voor uw pensioenaangifte. Geef uw nieuwe administratiekantoor aan ons door.

Wat regelt u als u wisselt van administratiekantoor?

U geeft uw nieuwe administratiekantoor aan ons door via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Vraag uw administratiekantoor vooraf om hun KvK-nummer en hun leveranciersnummer.

 • Log in met eHerkenning EH3 en de rol ‘Werkgever’. 
 • Ga naar het tabblad Organisatie en kies ‘wijzig organisatiegegevens’. 
 • Er zijn 3 rollen die u kunt uitbesteden: ‘personeels- en salarisadministratie’, ‘gegevensaanlevering’ en ‘financiële administratie’.
 • U laat ons per rol weten of u de rol zelf doet of uitbesteedt.

Een administratiekantoor met een ketenmachtiging kan de gegevens hierboven zelf doorgeven.

Tips voor de overstap

 1. Maak goede afspraken met uw administratiekantoor over wijzigingen met terugwerkende kracht. Dus over de periode voordat u overstapte. Uw nieuwe administratiekantoor heeft niet altijd toegang tot deze oudere gegevens. 
 2. U kiest ervoor om de pensioenadministratie uit te besteden. U blijft wél verantwoordelijk voor de aanlevering. Houd goed contact met uw administratiekantoor of kijk zelf van tijd tot tijd in het SWP hoe zaken er voor staan. 
 3. Vaak werken zaken net iets anders. Dit kan voor signalen zorgen. Neem contact met ons op bij vragen.