Anw-hiaatpensioen

Als u overlijdt krijgen uw partner en eventuele kinderen mogelijk partner- en wezenpensioen van SPW. Denkt u dat dit onvoldoende is om van rond te komen? Dan kunt u een extra verzekering bij ons afsluiten voor Anw-hiaatpensioen. Daarmee krijgt uw partner tijdelijk recht op een extra maandelijkse uitkering.

Let op: Bent u bij het afsluiten van een Anw-hiaat verzekering terminaal ziek?  In dit geval zal de verzekeraar niet tot uitkering overgaan.

De voordelen van de Anw-hiaatpensioenverzekering

 • Meer financiële zekerheid voor uw nabestaanden
 • Vrije keuze in de hoogte van het verzekerd bedrag
 • Maximaal verzekerd bedrag van € 20.213,00 per jaar
 • U betaalt geen loonheffing over de premie
 • Uw werkgever houdt de premie in op uw brutosalaris

Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen 3 maanden af, dan hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. 

Heeft u zich wel eens zorgen gemaakt over de vraag of uw nabestaanden kunnen rondkomen als u komt te overlijden? Soms hebben nabestaanden onvoldoende inkomsten om goed van rond te komen.

Wanneer u overlijdt hebben uw nabestaanden mogelijk recht op partnerpensioen en wezenpensioen via SPW. Mogelijk heeft uw partner eigen inkomsten uit werk. En misschien krijgen uw partner en eventuele kinderen ook een Anw-uitkering van de overheid. Hier heeft niet iedereen recht op. Ook kan de hoogte van deze uitkering sterk wisselen. U vindt meer informatie over de Anw-uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank

In sommige situaties hebben nabestaanden onvoldoende inkomsten om goed van rond te komen. Daarom biedt SPW een vrijwillige verzekering aan voor Anw-hiaatpensioen. Dit is een tijdelijke extra maandelijkse uitkering voor uw partner, als u voor de ingang van uw flexpensioen komt te overlijden. Uw partner krijgt dit bedrag naast het gewone partnerpensioen van SPW. De uitkering stopt als uw partner 68 jaar wordt. Of vanaf de eerdere ingangsdatum van zijn of haar AOW-uitkering.

Door het meeverzekeren van Anw-hiaatpensioen zorgt u ervoor dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.  

U kunt een verzekering voor Anw-hiaatpensioen afsluiten als u in dienst bent bij een woningcorporatie en deelneemt aan de pensioenregeling van SPW. Bovendien moet uw partner bij SPW zijn aangemeld. SPW verstaat onder ‘een partner’:

 • degene met wie u bent getrouwd
 • degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft
 • degene met wie u samenwoont en met wie u een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris;
  Ook moet uw partner aangemeld zijn bij SPW. Dit gebeurt niet automatisch. 

Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen 3 maanden af, dan hoeft u bij uw aanvraag geen gezondheidsverklaring in te vullen. Meldt u zich later aan? Dan moet u wel een gezondheidsverklaring invullen.

Het Anw-hiaatpensioen is bedoeld als extra inkomen voor uw partner, als u voor de ingang van uw pensioen komt te overlijden. Het is van belang dat u op het moment van overlijden actief deelnemer bent bij SPW. En dat uw partner bij SPW is aangemeld.

Uw partner komt in aanmerking voor Anw-hiaatpensioen zolang hij of zij de 68-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, of zijn/haar eerdere AOW-ingangsdatum. U kunt de verzekering voor Anw-hiaatpensioen afsluiten tot een maximaal bedrag van € 20.213,00 per jaar (bedrag 2024).

Verder kunt u variëren in de hoogte van het verzekerde bedrag door het opgeven van een wisseldatum. Zo kunt u bijvoorbeeld het verzekerde bedrag verhogen wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt. Vanaf die dag vervalt namelijk in veel gevallen de eventuele Anw-uitkering van de overheid. Geef voor de gewenste wisseldatum altijd de eerste dag van de maand aan. 

De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt automatisch in de hieronder genoemde situaties. Het gaat daarbij om de beëindiging van een verzekering die nog niet tot uitkering is gekomen.

Bij veranderingen in uw dienstverband:

 • vanaf de dag waarop uw dienstverband bij uw huidige werkgever eindigt
 • vanaf de dag dat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van SPW

Bij pensionering:

 • vanaf de maand waarin uw flexpensioen volledig ingaat

Bij bereiken bepaalde leeftijd partner:

 • op de eerste dag van de maand waarin uw partner 68 jaar wordt. Of, als dat eerder is, per de eerste dag van de maand waarin uw partner voor het eerst AOW krijgt

Bij overlijden:

 • als u overlijdt voordat u 68 jaar bent (de verzekering komt dan mogelijk tot uitkering)
 • vanaf de dag waarop uw partner overlijdt

Bij veranderingen in uw relatie:

 • vanaf de dag waarop uw relatie eindigt 

Ook kunt u de verzekering zelf beëindigen. Zegt u de verzekering op? Dan eindigt deze per de 1e dag van de volgende maand. Wij zorgen ervoor dat u dan geen premie meer betaalt.

Heeft u een lopende verzekering voor Anw-hiaatpensioen en komt u te overlijden? Dan wordt het Anw-hiaatpensioen aan uw partner uitbetaald.

De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. De uitkering wordt maandelijks achteraf aan uw partner uitbetaald.

De uitkering van het Anw-hiaatpensioen stopt per de eerste dag van de maand waarin uw partner 68 jaar wordt. Of, als dat eerder is, per de eerste dag van de maand waarin uw partner voor het eerst AOW krijgt.

Komt uw partner te overlijden? Dan wordt de uitbetaling van het Anw-hiaatpensioen stopgezet per de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van uw partner.

De premie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De hoogte van de premie die u betaalt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • de leeftijd van uw partner
 • het gekozen verzekerd bedrag
 • en de gekozen wisseldatum

Over de premie die u betaalt, hoeft u geen loonheffing te betalen. De premie wordt ingehouden op uw brutosalaris door uw werkgever.

Wilt u een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in. Stuur dit op naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. U krijgt vervolgens een offerte van ons. Daarna beslist u of u de verzekering wilt afsluiten. 

Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen 3 maanden af, dan hoeft u bij uw aanvraag geen gezondheidsverklaring in te vullen. Meldt u zich later aan? Dan moet u wel een gezondheidsverklaring invullen.

 • U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen als u de verzekering afsluit binnen 3 maanden nadat u indiensttreding. De verzekering gaat in vanaf de 1e dag van een maand naar keuze.
 • Meldt u zich later aan? Dan moet u wel een gezondheidsverklaring invullen. Wij vragen ook om een gezondheidsverklaring als u het verzekerde bedrag wilt wijzigen. De verzekering gaat dan in op de dag waarop SPW uw aanmelding/wijziging krijgt.
 • U kunt variëren in de hoogte van het verzekerde bedrag door het opgeven van een wisseldatum. Zo kunt u bijvoorbeeld het verzekerde bedrag verhogen op de dag waarop uw jongste kind 18 jaar wordt. Vanaf die dag vervalt namelijk in veel gevallen de eventuele Anw-uitkering van de overheid. 
 • De Anw-hiaatpensioenverzekering is een vrijwillige verzekering. U betaalt de premie hiervoor zelf. Over de premie die u betaalt, hoeft u geen loonheffing te betalen. De premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw brutosalaris.