Uw werknemer wil de hoogte van zijn pensioen weten

'Hoeveel pensioen krijg ik?' Waarschijnlijk is dit een van de meestgestelde vragen over pensioen. Natuurlijk helpen we u en uw werknemer graag op weg.

Veelgestelde vragen

Uw werknemer bekijkt de hoogte van zijn pensioenopbouw zelf in Mijn SPW (inloggen met DigiD). De hoogte van het pensioen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • hoe lang uw werknemer al pensioen opbouwt 
  • hij een volledige baan heeft of in deeltijd werkt 
  • de hoogte van zijn salaris 

Heeft uw werknemer ook pensioen opgebouwd via een andere werkgever en een ander pensioenfonds? Dan geeft MijnPensioenoverzicht.nl een goed beeld van zijn totale pensioenopbouw.

In Mijn SPW ziet uw werknemer niet alleen de pensioenopbouw. Hij kan ook zijn pensioen plannen en bekijken welke keuzes er zijn. Bijvoorbeeld met deeltijdpensioen gaan en eerder of later stoppen met werken. Of eerst een hoger pensioen laten uitkeren en later minder. Ook handig:

  • eenvoudig berekeningen maken via de PensioenPlanner in Mijn SPW
  • een totaalbeeld maken van toekomstige inkomsten en uitgaven met Overzicht & Inzicht in Mijn SPW.