Meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken, gaat u ook meer of minder pensioen opbouwen. Dit geldt voor uw ouderdomspensioen. Maar ook voor uw nabestaandenpensioen. De hoogte van de pensioenpremie wordt door uw werkgever aangepast.

Over het algemeen geldt:
  • Gaat u meer uren werken? Dan wordt uw loon hoger en daardoor bouwt u ook meer pensioen op. U bouwt geen pensioen op over overwerkuren.
  • Gaat u minder uren werken? Dan wordt uw loon lager en daardoor bouwt u minder pensioen op. 
In Mijn SPW  kunt u zelf snel uitrekenen welke invloed dit heeft op de hoogte van uw pensioen. Ga naar Mijn SPW

De mogelijkheden om minder te gaan werken uitgeklapt U heeft 4 mogelijkheden:

1. Deels met pensioen, deels werken
Het is mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan. En daarnaast voor een deel te blijven werken. Voor het deel dat u nog werkt, blijft u pensioen opbouwen. Dit noemen wij deeltijdpensioen. Hierbij gaat u in maximaal 3 stappen van 100% werken naar 100% pensioen. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.

2. Demotieregeling
Bent u 58 jaar of ouder? En wilt u minder gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dan is de demotieregeling mogelijk interessant. Dit is een speciale regeling waarbij u minder uren gaat werken of naar een lichtere functie gaat, maar wel volledig pensioen opbouwt. U bespreekt de mogelijkheden en voorwaarden met uw werkgever. En als u bij uw werkgever gebruik kunt maken van de demotieregeling? Dan maakt u samen met uw werkgever afspraken over wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt. 

3. Generatiepact
Bent u 63 jaar of ouder? En heeft u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd? Dan kunt u gebruik maken van het  generatiepact. Een van de mogelijkheden is de ‘80-90-100 regeling’. Dit betekent dat u 80% werkt, 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. Uw dienstverband blijft onveranderd. Voor het aantal uren dat u minder gaat werken krijgt u buitengewoon verlof. Een belangrijk verschil met de demotieregeling is dat u binnen het generatiepact loon krijgt uitbetaald over meer uren dan dat u werkt. 

4. Generatiepact in combinatie met deeltijdpensioen
U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om, als u gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, minder dan 80% te werken. In Mijn SPW kunt u berekenen wat deeltijdpensioen betekent voor de hoogte van uw pensioenbedrag. 

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u meer of minder wilt werken op ons kunt rekenen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Dit doen we met de persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer u wilt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan, gebruik te maken van de demotieregeling of van het generatiepact. Bij SPW heeft u namelijk de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is één van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW