Toegankelijkheid

Iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt bij SPW moet onze website kunnen gebruiken. Daarom werken we er hard aan dat onze website ook toegankelijk is voor bezoekers met een functiebeperking.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

SPW volgt de uitgangspunten van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Aanvraag toegankelijke pdf’s

Op onze website staan veel pdf’s. De pdf’s zijn niet allemaal (volledig) toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van een pdf? Neem dan contact op. Wij zorgen ervoor dat u binnen 10 werkdagen een toegankelijke versie van de pdf ontvangt. Vermeld alstublieft duidelijk om welke pdf het gaat, of stuur deze als bijlage mee.