Salariswijziging

Man en vrouw kijken naar map aan de muur

Het pensioengevend loon wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Daarom is het belangrijk dat u de hoogte van het loon van uw werknemers per 1 januari aan ons doorgeeft.

Salariswijzigingen tijdens een jaar hebben geen invloed op het pensioengevend loon. Deze wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven. 

 

1 uitzondering 

Een uitzondering hierop is de aanpassing bij ingang van het tweede jaar als uw werknemer ziek is. Volgens de cao Woondiensten daalt het salaris dan naar 70%. Dit geldt ook voor het pensioengevend loon. 

Lees meer over ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Salariswijzigingen in de loop van het jaar zijn niet van invloed op het pensioengevend loon. Deze mutaties hoeft u niet aan ons door te geven. Uitzondering hierop vormt de aanpassing bij ingang van het tweede ziektejaar als uw werknemer ziek is. Conform de cao Woondiensten daalt het salaris dan naar 70%. Dit geldt ook voor het pensioengevend loon. Lees meer informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Salaris- of loonswijzigingen kunt u via uw salarisadministratie doorgeven in uw pensioenaangifte.