Later met pensioen

Bij SPW is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. U kunt uw flexpensioen ook later in laten gaan. Uitstel van uw flexpensioen vraagt u tenminste 2 maanden vóór de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt aan. Uitstellen mag ook als u niet meer bij een woningcorporatie werkt.

Ontdek uw pensioenmogelijkheden

U kunt in Mijn SPW uw pensioen op verschillende momenten berekenen.

In de jaren dat u vanaf uw 68e doorwerkt, bouwt u geen pensioen meer op. Als u uw flexpensioen later laat ingaan dan op 68-jarige leeftijd, krijgt u wel een hoger maandelijks pensioen. Dat komt doordat uw totaal opgebouwde pensioen over een kortere periode wordt uitbetaald. Wilt u later met pensioen gaan? Dan moet u dat tenminste 2 maanden voor de maand waarin u 68 jaar wordt aanvragen. Neem dan contact met ons op.

In Mijn SPW krijgt u inzicht in uw verwachte inkomsten en uitgaven later. U kunt met Overzicht en Inzicht berekenen wat de invloed is van later stoppen met werken op uw financiële balans.

Wilt u uw pensioen (gedeeltelijk) uitstellen tot na 68 jaar? Dat kan tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Dan moet uw pensioen volledig ingaan. Uitstel van uw flexpensioen vraagt u ten minste 2 maanden vóór de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt aan. Uitstellen mag ook als u niet meer bij een woningcorporatie werkt. Als laatste is het belangrijk dat u genoeg inkomen heeft voor uw uitgaven om later met pensioen te gaan.

Ontdek de mogelijkheden van uw pensioen

U heeft verschillende keuzes als u met pensioen gaat. In Mijn SPW vindt u hulpmiddelen om uw pensioen te berekenen.