Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u ziek terwijl u deelnemer bent bij SPW? En bent u na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een WIA-uitkering van UWV. Misschien heeft u ook recht op een aanvulling vanwege arbeidsongeschiktheid van SPW. Dit noemen we arbeidsongeschiktheidspensioen.

De hoogte van de uitkering hangt af van onder andere uw loon en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wordt u arbeidsongeschikt op het moment dat u pensioen opbouwt bij SPW? Dan heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als u aan de voorwaarden voldoet. Er zijn 3 soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Op het moment dat u (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt wordt, controleren wij voor welke arbeidsongeschiktheidspensioen u misschien in aanmerking komt.

Krijgt u een WIA-uitkering? SPW kent 3 soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De 3 arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn:

  • WIA-pluspensioen: Het WIA-pluspensioen is een basisaanvulling voor deelnemers die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. 
  • WGA-hiaatpensioen: Het WGA-hiaatpensioen is een aanvulling voor deelnemers die een WGA-vervolguitkering krijgen, vanwege de inkomensdaling die hierdoor ontstaat. 
  • WIA-excedentpensioen: Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling ter compensatie van de inkomensdaling die u krijgt als uw salaris hoger is dan het maximale sv-loon. U krijgt over het salaris boven dit bedrag namelijk geen WIA-uitkering. Het maximale sv-loon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op € 71.628,00. Het maximale sv-loon wordt elk jaar in januari en juli opnieuw vastgesteld. 

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen.

Dan was u al vóór 1 januari 2006 arbeidsongeschikt. U valt onder de oude regeling voor (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en invaliditeitspensioen. Neem contact op met de helpdesk van SPW voor meer informatie.

Aanvraagformulier voor aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen die onder de oude regeling vallen

  • Verlaat u de sector woningcorporaties (en dus ook SPW) en wordt u daarna arbeidsongeschikt? Dan heeft u géén recht meer op het arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Verlaat u de sector woningcorporaties (en dus ook SPW) en was u tijdens de periode dat u pensioen opbouwde bij SPW arbeidsongeschikt? Dan is het afhankelijk van uw situatie of een aanpassing van de mate van arbeidsongeschiktheid wel of niet wordt gedekt.

Dit is een regeling die SPW aanbiedt naast arbeidsongeschiktheidspensioen. Premievrije deelname betekent dat u pensioen kan blijven opbouwen over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Zonder dat u of uw werkgever daar premie voor betaalt. Het deel dat u premievrij pensioen opbouwt hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. U blijft pensioen opbouwen over het arbeidsongeschikte deel op basis van 70% van het inkomen dat u kreeg voordat u ziek werd.