Premie betalen voor werknemers

Vrouw kijkt lachend de camera in

U betaalt de premie binnen de betaaltermijn van 14 dagen, nadat u via het Selfservice Werkgevers Portaal een Levering Premie en Gegevens heeft gedaan. Of via uw loonpakket loon- en premiegegevens heeft aangeleverd.

Dat doet u via uw pensioenaangiften via het salarispakket of via het SWP. Met een Levering Premie en Gegevens (LPG) levert u de gegevens aan die nodig zijn voor de pensioenopbouw van uw werknemer(s). Wijzigingen in uw bestand voeren wij bij een LPG automatisch en direct door. 

Let op: geef alleen wijzigingen door die op grond van het Pensioenreglement van SPW zijn toegestaan! 

Bij tijdige betaling van de premies gaat er geen toekomstig rendement verloren. Zorg daarom dat u uw premie binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, dan brengen wij geen rente in rekening. Wij brengen rente in rekening als u uw (premie)factuur niet op tijd betaalt. Dit is besloten door het bestuur van SPW. Het bestuur voerde deze maatregel in om iedere werkgever te stimuleren facturen op tijd te betalen. De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt:

a. 1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum)

b. 2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum

c. Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum
 

Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.

 

Creditfacturen

Op het financieel tabblad kunt u controleren wat de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op “geverifieerd” staat. Zo weten wij zeker dat wij het creditbedrag uitbetalen op het juiste rekeningnummer. Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? U doet dit snel en makkelijk in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) in 10 stappen:

 1. Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 2. Log in met eHerkenning of met uw gebruikersnaam en wachtwoord 
 3. Kies op het tabblad 'Organisatie' voor ‘Wijzig organisatiegegevens’
 4. Ga naar het kopje ‘Rekeningen’
 5. Klik op ‘Toevoegen’ om een of meerdere rekeningnummers toe te voegen
 6. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Voeg toe’
 7. Klik op 'Controleer'
 8. Klik op ‘Zend in’
   

Let op!

Alleen wanneer u met eHerkenning ingelogd bent in de dienst APG-werkgever kunt u een rekeningnummer wijziging doorvoeren.

 

Online inzicht in uw financiële gegevens via het portaal

Via het SWP kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad 'Dossier'. Of kijk op het tabblad 'Financieel' voor meer inzicht in uw facturen.

U levert uw gegevens aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG). De uiterste aanleverdatum is de 14e van de volgende maand. Dit LPG bestand kunt u op 2 manieren aanmaken en aanleveren, namelijk via uw loonpakket of via de Selfservice Werkgevers Portal. Nadat u dit heeft gedaan volgt er – als u daar een machtiging voor heeft afgegeven – een automatische incasso. Er zijn geen vaste incassodata.

De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt: 
a.    1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum) 
b.    2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum 
c.    Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum.

Opgelegde facturen worden automatisch geïncasseerd, als u betaalt via automatische incasso.
Dit niet niet voor opgelegde rentefacturen. Deze betaalt u handmatig. 

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

Dan kan een betalingsregeling helpen. Dit zijn de voorwaarden: 

 • U kunt 1x per 12 maanden een betalingsregeling aanvragen. 
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau. 
 • U komt uw verplichtingen niet na? Dan vervalt de regeling per direct en betaalt u de gangbare incassokosten. 
 • U vraagt de betalingsregeling aan via facturen@spw.nl

Bent u bestuurder en verwacht u dat u door financiële problemen de pensioenpremies voor uw werknemers niet meer kunt betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. U moet betalingsonmacht bij ons melden. Daarvoor gebruikt u dit formulier. Meldt u de betalingsonmacht niet? Dan kunnen wij u persoonlijk aansprakelijk stellen.

Neem dan contact met ons op.