Overlijden

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op een partner- of wezenpensioen. Daarnaast hebben nabestaanden mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Wilt u zorgen dat het inkomensverlies voor uw partner beperkt blijft na uw overlijden? Dan kunt u zich extra verzekeren met de Anw-hiaatpensioenverzekering van SPW.
Wij horen van de gemeente dat u overleden bent. Daar hoeven uw nabestaanden niets voor te doen. Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden aan ons melden.
Na uw overlijden ontvangt uw partner bericht van ons. Uw partner heeft recht op een partnerpensioen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd samenwoont en uw partner is bekend bij ons, dan heeft uw partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.
Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Studeren uw kinderen? Dan hebben zij tot hun 27e recht zolang zij studeren. Wij weten niet of u kinderen heeft. Nabestaanden moeten zelf wezenpensioen aanvragen.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u weet dat u op ons kunt rekenen. Bij SPW heeft u een gegarandeerd inkomen zolang je leeft, voor jou en je partner. Zo heeft uw partner, wanneer u overlijdt, recht op inkomen uit partnerpensioen. Ook ontvangen uw kinderen van ons een wezenpensioen. Voor uzelf of voor uw partner en kinderen: jouw inleg is in goede handen, met bewezen rendement. Ook dit is één van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW