Uw werknemer wil doorwerken na de AOW-leeftijd

Uw werknemer kan langer doorwerken, maar de arbeidsovereenkomst stopt van rechtswege vanaf de AOW-leeftijd. Als uw werknemer bij u blijft werken na de AOW-leeftijd, dan sluit u een nieuwe arbeidsovereenkomst. Over de pensioenopbouw maakt u samen afspraken.

Pensioenopbouw na AOW-leeftijd niet verplicht

Spreekt u met uw werknemer af dat de pensioenopbouw wel doorgaat? Leg dit dan vast in de nieuwe arbeidsovereenkomst. 

De meeste werknemers kiezen voor ongewijzigde opbouw. De pensioenopbouw loopt dan door tot 68 jaar. Dit is het moment dat het flexpensioen ingaat.