Premie berekenen

premie berekenen

Wilt u de pensioenpremie van uw werknemers berekenen? Dan is het belangrijk dat u de premiepercentages en rekenregels van het juiste jaar gebruikt. Deze informatie en de veelgestelde vragen hierover vindt u op deze pagina.

Overzicht premies en premiepercentages

In het overzicht met premies en kengetallen vindt u actuele informatie, waaronder:

  • Franchise pensioenregeling
  • Maximaal pensioengevend loon
  • Maximale premieloon (WIA/WGA)
  • Verschillende premiepercentages (werkgevers- en werknemersdeel)

Rekenregels

U draagt als werkgever voor één of meer pensioenproducten de premies af. Dit gaat om zowel het werknemers- als werkgeversgedeelte. 

  • U berekent de premie door de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het juiste premiepercentage.
  • Alleen als uw werknemer een Anw-hiaatpensioen bij SPW aflsuit, ontvangt u van SPW een opgave van de hoogte van de premie voor de specifieke werknemer. 

Hoe u de premie precies berekent, kunt u lezen in de Toelichting levering premie en gegevens.

Wat is franchise?

Over een gedeelte van het salaris bouwt uw werknemer geen pensioen op. Dit bedrag heet frachise. Hoe hoog dit precies is, vindt u terug in het overzicht met premies en kengetallen. Let op het juiste jaar.

Wat is de pensioengrondslag?

U draagt als werkgever voor één of meerdere pensioenproducten premies af. Deze premies berekent u over de premiegrondslag: het deel van het bruto jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw van uw werknemer. Dit is dus het pensioengevend salaris minus de franchise.

De pensioengrondslag berekent u als volgt: 

  • Pensioengrondslag = ((pensioengevend maandsalaris x 12 x 8%) - franchise) x parttime- of deeltijdfactor

Meer weten over het berekenen van de pensioengrondslag? Bekijk de Toelichting levering premie en gegevens.

Wat is het pensioengevend loon of salaris?

Pensioengevend loon is het salaris van uw werknemer, dat meetelt voor de pensioenregeling. Dit is het brutosalaris dat uw werknemer jaarlijks zou verdienen bij een volledig dienstverband van 36 uur, plus het vakantiegeld. 

Werkt uw werknemer meer dan 36 uur? Dan is het pensioengevend loon maximaal het loon dat behoort bij een arbeidsduur van 40 uur. Daarnaast is er een salarisgrens voor het pensioengevend loon. Het precieze bedrag van dit maximaal pensioengevend loon vindt u wederom in het overzicht met premies en kengetallen

Hoe bereken ik het pensioengevend loon?

U berekent het pensioengevend loon als volgt: 

  • Pensioengevend salaris = het vaste loon op 1 januari van een jaar + 8% vakantietoeslag 

Vergoedingen als de bereikbaarheidsdienstvergoeding, wachtdienstvergoeding en fietsvergoeding telt u niet mee.