Tijdlijn voor het vernieuwde pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er allemaal in de aanloop? Op de tijdlijn zie je wat je de komende tijd kunt verwachten. We werken deze pagina regelmatig bij.

2022

Eind 2022: de Tweede Kamer stemt eind december 2022 in met de nieuwe regels.
Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

2023

2023: Wet aangenomen in de Eerste Kamer
Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. 

2023: Besluit sociale partners
Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van woningcorporaties.

1 juli 2023: Ingangsdatum Wet toekomst pensioen
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is definitief vastgesteld. Er is duidelijkheid over de financiële spelregels voor de overgangsperiode.

2024

Uiterlijk 2024: duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling

In 2024 is er duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, de hoogte van de premie en hoe risico’s worden gedeeld.

1 juli 2024: beoogde ingangsdatum bedrag ineens

De nieuwe pensioenkeuze bedrag ineens gaat op zijn vroegst in per 1 juli 2024.

2025

Voorbereiding op de overstap

Het pensioenfonds bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Zoals het aanpassen van de pensioenadministratie. Ondertussen houden we u goed op de hoogte over de nieuwe pensioenregeling.

2026

1 januari 2026: overstap naar de vernieuwde pensioenregeling

SPW stapt per 1 januari 2026 over naar de vernieuwde pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

2028

Uiterlijk 1 januari 2028: het nieuwe pensioenstelsel gaat in

Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel.