Handleidingen

Voordat u pensioenaangifte kunt doen, moeten wij beschikken over de juiste gegevens van de personen en/of instanties die de premies en gegevens bij ons (gaan) aanleveren. U logt hiervoor in op het Selfservice Werkgevers Portaal en vult daar de drie dienstverlenende rollen in.

Hieronder vindt u een handleiding waarin stap-voor-stap uitgelegd staat hoe u dat doet. Ook vindt u op deze pagina alle handleidingen die u kunt gebruiken bij het aanleveren van premies en gegevens op de nieuwe manier.

U levert uw gegevens aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG). Hoe levert u uw LPG aan? Wat moet u doen bij wijzigingen in uw personeelsbestand? Wat zijn de aandachtspunten bij het aanleveren? Het antwoord op o.a. deze vragen vindt u in deze toelichting.

Toelichting levering premie en gegevens

U leest in deze handleiding hoe u in het portaal signalen raadpleegt en op basis hiervan een correctielevering aanmaakt.

Handleiding corrigeren ​van een levering bij signalen

Als u uw LPG-bestand aanmaakt via uw loonpakket, kunt u ervoor kiezen om het bestand in te sturen via de 'upload' functie in het portaal. In deze handleiding leest u hoe u een LPG-bestand via het portaal kunt uploaden.

Handleiding uploaden via het portaal