Ziek of arbeidsongeschikt

Is uw werknemer ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan dit invloed hebben op zijn of haar pensioen. Op deze pagina leest u belangrijke informatie die u met uw werknemer kunt delen. En wat u als werkgever moet doen.

Eerste ziektejaar

Uw werknemer hoeft niets te doen

In het 1e ziektejaar van uw werknemer hoeft uw werknemer niets te doen. Uw werknemer krijgt zijn volledige loon en bouwt daarom ook volledig pensioen op.

Uw pensioenaangifte blijft hetzelfde in het 1e ziektejaar

Ook verandert er niets in uw pensioenaangifte. Deze loopt gewoon door. En u hoeft niets aan ons door te geven.

Tweede ziektejaar

Pensioenopbouw werknemer verandert na 1 jaar

Uw werknemer krijgt vanaf het 2e ziektejaar 70% van het laatstverdiende loon. En bouwt daarom ook minder pensioen op. 

Belangrijk: meld het 2e ziektejaar bij SPW

Het is belangrijk dat u de start van het 2e ziektejaar bij SPW meldt. De daling van het salaris heeft gevolgen voor de pensioenopbouw en de premies. Als de werknemer tijdens het tweede ziektejaar herstelt, geeft u dit ook aan ons door.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid werknemer doorgeven

Na het 2e ziektejaar

Na 2 jaar ziekte beoordeelt het UWV of uw werknemer arbeidsongeschikt is. Soms is deze keuring al eerder. Is uw werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA of IVA). Hij heeft in dat geval misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije deelname.

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering? Dan heeft uw werknemer misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Er zijn 3 soorten: 

WIA-plus, WIA-excedent en WGA-hiaat aanvragen
Uw werknemer kan deze aanvullingen zelf aanvragen. Hij of zij stuurt naar ons:

Wij nemen daarna contact uw werknemer op. We sturen een brief waarin staat of uw werknemer recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. En zo ja, hoeveel het maandbedrag is. In deze brief staat ook of er recht is op premievrije deelname.

Als uw werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij misschien ook recht op premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat uw werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwt. En dat SPW (een deel van) de premie betaalt.

De mate van premievrije pensioenopbouw hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. SPW beoordeelt of uw werknemer hiervoor in aanmerking komt.