Overlijden

Het kan gebeuren dat een werknemer overlijdt. Als uw werknemer overlijdt, krijgen wij dit via de Basisregistratie Personen (BRP) door. U hoeft als werkgever formeel dus niets door te geven. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om het overlijden van uw werknemer alvast telefonisch aan ons te melden.

Zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden van uw werknemer, zoeken wij uit wie de nabestaanden zijn. Als er een (ex)partner bij ons bekend is, nemen wij daar contact mee op. We sturen vervolgens een 'Aanvraagformulier uitkering (bijzonder)Partnerpensioen' op naar de nabestaanden.

Kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Studeren de kinderen? Dan hebben zij tot hun 27e recht zolang zij studeren. Wij weten niet of uw werknemer kinderen heeft. Nabestaanden moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Het formulier om het wezenpensioen aan te vragen, kunt u hier downloaden: 'Aanvraagformulier Wezenpensioen'.

Anw-hiaatpensioenverzekering voor extra inkomen bij overlijden

Uw werknemer kan zich verzekeren tegen inkomensdaling die kan ontstaan voor het gezin bij zijn of haar overlijden. Deze verzekering geldt ook als uw werknemer een samenlevingscontract heeft en de partner bij ons is aangemeld. Lees meer over de Anw-hiaatpensioenverzekering.