Vragen en antwoorden

Waarom komt er eigenlijk een vernieuwd pensioenstelsel? Wanneer verandert er iets voor uw werknemers? En wat betekent dit voor u als werkgever? Op deze pagina staan de veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

In het vernieuwde pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling kenmerkt zich door meer solidariteit, de andere door meer flexibiliteit. Hoe onze pensioenregeling er straks uitziet, hangt ook af van de keuzes die de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken.

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Uw werknemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan het pensioen worden verlaagd. Wel komt er naar verwachting een buffer om grote schommelingen te voorkomen.

Lees wat er nog meer gaat veranderen

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Lees meer over de redenen voor een vernieuwd pensioenstelsel

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen in Nederland aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar de nieuwe regels al eerder maken. SPW stapt op 1 januari 2026 over. 

Wat verandert er voor u?

De premie wordt stabieler en voorspelbaarder. De meeste huidige pensioenregelingen zijn uitkeringsregelingen: de hoogte van de pensioenuitkering is het uitgangspunt en de premie wordt hieraan aangepast. De nieuwe pensioencontracten zijn premieregelingen: de vaste premie is het uitgangspunt. De hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. Kortom, het huidige stelsel is in veel gevallen een DB-regeling (Defined Benefit) en straks zijn alle regelingen DC-regelingen (Defined Contribution).

We houden u de komende jaren graag op de hoogte over het vernieuwde pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van SPW. 

Op 1 januari 2026 stapt SPW over naar de vernieuwde pensioenregeling. Pas als SPW overstapt op de nieuwe regels, verandert er iets voor uw werknemers. Wij informeren uw werknemers dan over hun pensioenbedragen. Daarbij leggen we goed uit wat zij aan pensioen hadden in de oude pensioenregeling en wat dit wordt in de vernieuwde pensioenregeling. In de tussentijd houden wij u en uw werknemers op de hoogte van alle veranderingen.

Het opgebouwde pensioen verhuist waarschijnlijk mee naar het vernieuwde stelsel. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) nemen hierover nog een beslissing. Het besluit geldt dan voor iedereen.

In het vernieuwde stelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit betekent dat het pensioen dat is opgebouwd, wordt omgerekend naar een persoonlijk pensioenvermogen. Hoe deze berekening er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. In de nieuwe pensioenwet staat straks welke rekenmethoden we hiervoor moeten gebruiken.