Minder werken vanaf 55 jaar

Als uw werknemer minder gaat werken, kan hij zijn inkomen aanvullen met (een deel van) zijn flexpensioen van SPW. Er zijn ook mogelijkheden vanuit de cao waarbij hij zijn pensioenpot nog niet hoeft aan te spreken. De keuze die hij maakt, heeft invloed op zijn toekomstige pensioenopbouw.

Er zijn meerdere mogelijkheden om minder te werken, waarbij de pensioenopbouw wel doorloopt.

Demotie

Demotie is mogelijk vanaf 58 jaar als uw werknemer de werklast wil afbouwen, maar (volledig) stoppen met werken en met pensioen gaan nog geen optie is. Een kortere werkweek of een lichtere functie kan dan een oplossing zijn. Structuur en sociale contacten blijven behouden, terwijl het werk stapsgewijs wordt afgebouwd.

Minimaal 50% of meer van het dienstverband blijft bij de demotieregeling behouden. Het salaris, de uren of het salaris én de uren worden minder. Belangrijk is dat u en uw werknemer de mogelijkheden en voorwaarden bespreken. En u samen met uw werknemer afspreekt wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt.

Meer over de demotieregeling

Generatiepact Woondiensten

Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers vanaf 63 jaar gebruikmaken van het generatiepact. Het biedt werknemers de mogelijkheid minder te werken en daar gedeeltelijk financiële compensatie voor te krijgen. De pensioenopbouw loopt volledig door. Het Generatiepact Woondiensten is onderdeel van de CAO Woondiensten. De cao-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de werknemer: 80 procent werken, 90 procent brutoloon en 100 procent pensioenopbouw. De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof. De aanvraagtermijn voor uw werknemer is 4 maanden.

Deze regeling is verlengd tot 1 april 2025. Nieuw met de verlening is dat maatwerk op corporatieniveau mogelijk is. U heeft de vrijheid in overleg met uw ondernemingsraad in positieve zin voor uw werknemer een lagere instapleeftijd dan 63 jaar mogelijk te maken. Ook heeft u de mogelijkheid een andere variant te kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen, waarbij de 100% pensioenopbouw altijd geldt. Voorwaarde blijft dat de vrijgekomen uren worden herbezet met medewerkers onder de 35 jaar. Bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau. 

Lees meer over Generatiepact Woondiensten op Aedes.nl

Verlofdagen kopen

Volgens het ‘Woondiensten cafetariasysteem’ kan uw werknemer extra uren kopen. 

Lees meer over verlofdagen kopen in de cao woondiensten op Aedes.nl

Minder werken

Als u werknemer minder gaat werken, wordt de pensioenopbouw minder op basis van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit geldt voor zijn ouderdomspensioen. Maar ook voor het nabestaandenpensioen. De hoogte van de pensioenpremie past u aan in de nieuwe overeenkomst.  

Lees wat minder werken betekent voor uw werknemer

Uw werknemer kan minder gaan werken en daarbij (gedeeltelijk) flexpensioen opnemen. Bijvoorbeeld om het inkomen aan te vullen. 

Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen geeft uw werknemer de kans te ervaren hoe het is om met pensioen te zijn. En het biedt misschien de mogelijkheid zijn werkzaamheden beter en langer vol te houden. Zo kan uw oudere werknemer vol energie en met plezier aan het werk blijven. De pensioenopbouw gaat alleen door voor het werkzame deel. 

Uw werknemer heeft een aantal keuzemogelijkheden die hij ook met elkaar kan combineren:

Volledig pensioen

Uw werknemer kan eerder stoppen met werken. De pensioenopbouw stopt dan ook. Uw werknemer heeft een aantal keuzemogelijkheden die hij ook met elkaar kan combineren:

Wilt u uw werknemer financieel ondersteunen om vervroegd met pensioen te gaan, dan betaalt u aan de Belastingdienst een heffing op basis van de Regeling Vroegtijdig Uittreden (RVU). Vanaf 1 januari 2021 is er een tijdelijke vrijstelling voor de RVU-heffing. U betaalt geen heffing meer als u voldoet aan de volgende criteria:

  • De werknemer treedt maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd uit.
  • U geeft maximaal een uitkering ter hoogte van de AOW voor alleenstaanden.

De werknemer kan uw uitkering combineren met het eerder laten ingaan van pensioen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze relatiemanagers.

.