Generatiepact

Wilt u minder gaan werken, zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dat kan met het zogenaamde 'generatiepact'. Het generatiepact is een regeling vanuit de cao Woondiensten. Met deze regeling kunt u minder gaan werken zonder minder pensioen op te bouwen. Het generatiepact heeft op dit moment een looptijd tot 1 april 2025.

Wat is het generatiepact?

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een 80-90-100 regeling. Dit betekent dat u:

  • 80% werkt
  • 90% loon ontvangt
  • 100% pensioen opbouwt

Op deze manier kunt u in aanloop naar uw pensioen alvast minder gaan werken, zonder dat dit effect heeft op het pensioenbedrag dat u opbouwt. In overleg met uw werkgever zijn ook andere varianten mogelijk. Er moet wel altijd sprake zijn van 100% pensioenopbouw.

Bij deelname aan het generatiepact blijft de omvang van uw dienstverband onveranderd. Voor het aantal uren dat u minder gaat werken krijgt u buitengewoon verlof.

Generatiepact en deeltijdpensioen

U kunt het generatiepact combineren met deeltijdpensioen. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om, als u gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, nóg minder dan 80% te blijven werken.

Gebruikmaken van het generatiepact

Wilt u gebruik maken van het generatiepact? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden en de voorwaarden? Neem dan contact op met uw werkgever. 

Het generatiepact heeft op dit moment een looptijd tot 1 april 2025.