Meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken, gaat u ook meer of minder pensioen opbouwen. Dit geldt voor uw ouderdomspensioen. Maar ook voor uw nabestaandenpensioen. De hoogte van de pensioenpremie past uw werkgever aan.

Over het algemeen geldt:

  • Gaat u meer uren werken? Dan wordt uw loon hoger en daardoor bouwt u ook meer pensioen op. U bouwt géén pensioen op over overwerkuren.
  • Gaat u minder uren werken? Dan wordt uw loon lager en daardoor bouwt u minder pensioen op. 

In Mijn SPW kunt u zelf snel uitrekenen welke invloed dit heeft op de hoogte van uw pensioen.

1. Deels met pensioen, deels werken

Het is mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan. En daarnaast voor een deel te blijven werken. Voor het deel dat u nog werkt, blijft u pensioen opbouwen. Dit noemen wij deeltijdpensioen. Hierbij gaat u in maximaal 3 stappen van 100% werken naar 100% pensioen. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.

2. Demotieregeling

Bent u 58 jaar of ouder? En wilt u minder gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dan is de demotieregeling mogelijk interessant. Dit is een speciale regeling waarbij u minder uren gaat werken of naar een lichtere functie gaat, maar wel volledig pensioen opbouwt. U bespreekt de mogelijkheden en voorwaarden met uw werkgever. En als u bij uw werkgever gebruik kunt maken van de demotieregeling? Dan maakt u samen met uw werkgever afspraken over wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt.

3. Generatiepact

Bent u 63 jaar of ouder? En heeft u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd? Dan kunt u gebruik maken van het generatiepact. Een van de mogelijkheden is een ‘80-90-100 regeling’. Dit betekent dat u 80% werkt, 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. Uw dienstverband blijft onveranderd. Voor het aantal uren dat u minder gaat werken krijgt u buitengewoon verlof. Een belangrijk verschil met de demotieregeling is dat u binnen het generatiepact loon krijgt uitbetaald over meer uren dan dat u werkt.

4. Generatiepact in combinatie met deeltijdpensioen

U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om, als u gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, minder dan 80% te werken. In Mijn SPW kunt u berekenen wat deeltijdpensioen betekent voor de hoogte van uw pensioenbedrag.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u meer of minder wilt werken op ons kunt rekenen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Dit doen we met de persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer u wilt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan, gebruik te maken van de demotieregeling of van het generatiepact. Bij SPW heeft u namelijk de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is 1 van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW