Meer pensioen voor u of uw partner

U bouwt naast flexpensioen (uw eigen pensioen) ook partnerpensioen op. Dat is pensioen dat uw partner krijgt wanneer u overlijdt. Het partnerpensioen vangt het wegvallen van uw inkomen voor een deel op.

U kunt uw flexpensioen of partnerpensioen uitruilen. Het uitruilen van pensioen betekent dat u uw partnerpensioen verhoogt met extra flexpensioen of andersom. Op deze pagina leest u:

Welke mogelijkheden zijn er?

  • U laat het partnerpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, zoals het is.
  • U ruilt een deel van uw flexpensioen uit voor een hoger partnerpensioen.
  • U ruilt een deel van uw partnerpensioen uit voor een hoger flexpensioen. 

Er wordt bij uitruil rekening gehouden met de fiscale grenzen. Het flexpensioen mag door het uitruilen niet lager worden dan de wettelijke afkoopgrens. Kiest u ervoor om het flexpensioen of partnerpensioen uit te ruilen? Dan rekenen we opnieuw uit hoeveel pensioen u krijgt. € 10,- flexpensioen is niet gelijk aan € 10,- partnerpensioen. Dat komt omdat we bij het uitruilen van pensioen gebruik maken van ruilvoeten (ruilfactoren). Dit zijn rekenregels of kengetallen waarmee wij het pensioen berekenen bij het uitruilen van het flex- of partnerpensioen. De ruilvoet is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitruilen. In het flexfactorenreglement vindt u de actuele ruilvoeten. 

Gevolgen van flexpensioen of partnerpensioen uitruilen

Uitruil aanvragen kan maar 1 keer en is niet terug te draaien. Bespreek de mogelijkheden daarom goed met uw partner, als u die heeft.

Uitruilen van partnerpensioen voor flexpensioen

U kunt een deel van uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger flexpensioen. Dit kan als u volledig of gedeeltelijk met pensioen gaat. Gaat u bijvoorbeeld voor 40% met pensioen? Dan kunt u maximaal 40% van uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. De hoogte van het partnerpensioen mag door de uitruil niet onder de afkoopgrens komen. Bereken uw mogelijkheden op Mijn SPW.

Wanneer u kiest voor het uitruilen van partnerpensioen voor flexpensioen, krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen wanneer u overlijdt. Daarom moet uw partner officieel toestemming geven. Uw partner geeft toestemming door een gelegaliseerde handtekening op het aanvraagformulier. Uw partner moet hiervoor naar de gemeente of een notaris. Dit kost geld. Als deuw partner een DigiD heeft, kan uw partner zonder kosten online toestemming geven wanneer u uw pensioen aanvraagt.

Uitruilen van flexpensioen voor partnerpensioen

U kunt ook een deel van uw flexpensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan het flexpensioen dat na de uitruil overblijft. Dit is inclusief eventueel bijzonder partnerpensioen.

Redenen om uw flexpensioen of partnerpensioen uit te ruilen

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat beide partners inkomen hebben binnen een gezin. Het kan zijn dat uw partner voldoende inkomsten heeft. Dan is er als u overlijdt misschien geen behoefte aan partnerpensioen. U kunt dan het partnerpensioen omzetten in extra flexpensioen. Het partnerpensioen wordt daardoor lager of vervalt. Uw eigen flexpensioen wordt daardoor hoger.

Andersom kan natuurlijk ook: u heeft juist meer behoefte aan extra partnerpensioen, omdat uw partner anders te weinig inkomsten heeft als u overlijdt. Dan zet u een deel van uw flexpensioen om in pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dan meer partnerpensioen als u overlijdt. Uw eigen flexpensioen wordt daardoor lager.

Hoe u uw keuze doorgeeft aan ons

Vraag uitruil 2 maanden voor uw pensioendatum aan. Dit kan via Mijn SPW.