Het WGA-hiaatpensioen

Het WGA-hiaatpensioen is een aanvulling op een inkomensdaling die ontstaat als u een WGA-vervolguitkering van UWV krijgt.

Wanneer heeft u recht op het WGA-hiaatpensioen?

U heeft recht op het WGA-hiaatpensioen als: 

  • u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent
  • en u op uw eerste ziektedag deelnemer aan de SPW pensioenregeling was en u werkte bij een woningcorporatie
  • en u een WGA-vervolguitkering van UWV krijgt.

Wat is de hoogte van het WGA-hiaatpensioen?

Het hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid hoeveel WGA-hiaatpensioen u krijgt. U krijgt de uitkomst van het (gemaximeerde) dagloon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage van UWV min de WGA-vervolguitkering die u krijgt.

Wanneer heeft u geen recht meer op het WGA-hiaatpensioen?

Het WGA-hiaatpensioen stopt als u geen WGA-vervolguitkering meer krijgt. Of als u 68 jaar oud wordt of de eerdere AOW-leeftijd bereikt. Of als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

Hoe vraagt u het WGA-hiaatpensioen aan?

Vul het aanvraagformulier helemaal in. En onderteken het formulier. Stuur het per e-mail of per post naar ons op.