Ziekte of arbeidsongeschiktheid doorgeven

In het 1e ziektejaar van uw werknemer hoeft u niets aan ons door te geven. Het is wel belangrijk dat u de start van het 2e ziektejaar bij SPW meldt. Het salaris daalt dan mogelijk naar 70%. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw en de premies. Herstelt uw werknemer tijdens het 2e ziektejaar? Geef dit dan ook aan ons door.

Hoe geeft u wijzigingen door?

Dit doet u via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Volg hiervoor dit stappenplan:

  • Lever de gegevens van uw werknemersbestand aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG).
  • Geef in ieder geval deze gegevens door:
    • De ingangsdatum van het 2e ziektejaar en het daarbij horende salaris.
    • Of de datum van herstel van de werknemer en de hoogte van de re-integratietoeslag.
  • Wijzigingen in uw bestand voeren wij automatisch door waneer deze worden aangeleverd.

Pensioengevend salaris en premie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

 1e ziektejaar2e ziektejaarArbeidsongeschikt
VerbijzonderingWNEZKGWIA
Pensioengevend
salaris
Jaarinkomen op
basis van 100%
Jaarinkomen op
basis van 70% of
eventueel bij re-
integratie max 90%
Jaarinkomen op basis
van 100% incl.cao-
verhogingen
DeeltijdfactorConform deeltijd-
factor voor aan-
vang ziekte
Conform deeltijdfactor
voor aanvang ziekte
0,00
Premiegrondslagen
en premies
Gebaseerd op
pensioengevend
inkomen en deeltijd-
factor
Gebaseerd op
pensioengevend
inkomen en deeltijd-
factor
0,00

Re-integratietoeslag: belangrijk om te weten

⁠⁠Gaat uw werknemer in het 2e ziektejaar weer aan het werk? Dan komt deze in sommige gevallen in aanmerking voor een re-integratieaanvulling van 20%. Als uw werknemer een re-integratietoeslag ontvangt, betaalt u hier ook pensioenpremie over.

Meer informatie over de re-integratietoeslag (reïntegratietoeslag) vindt u in de cao Woondiensten of in dit artikel over loon betalen bij ziekte.

 

 

Hulp bij aanleveren van gegevens

Heeft u een vraag over het aanleveren van gegevens? Neem dan contact op met onze afdeling Gegevensincasso.

Bel naar 020 583 42 50 op werkdagen tussen 9.00 uur - 12.00 uur  en tussen 13.00 uur - 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar incasso@spw.nl