Het WIA-pluspensioen

Het WIA-pluspensioen is een basisaanvulling voor iedereen die bij SPW pensioen opbouwt en 35% of meer arbeidsongeschikt is. En een WIA-uitkering krijgt.

Wanneer heeft u recht op het WIA-pluspensioen?

U heeft recht op het WIA-pluspensioen als: 

  • u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent 
  • en u op uw eerste ziektedag deelnemer aan de SPW pensioenregeling was en u werkte bij een woningcorporatie
  • en u een WIA-uitkering van UWV krijgt.

Wat is de hoogte van het WIA-pluspensioen?

Het hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid hoeveel WIA-pluspensioen u krijgt. U krijgt een percentage van het laatstverdiende loon op 1 januari van het jaar waarin u ziek werd. Het pensioengevend loon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op €71.628,00. Dit bedrag heet het maximale sv-loon en wordt elk jaar in januari en in juli opnieuw vastgesteld. 

Mate van arbeidsongeschiktheid                WIA-pluspensioen
 Minder dan 35% U heeft geen recht op het WIA-pluspensioen
 35% tot 45% 2%
 45% tot 55% 2,5%
 55% tot 65% 3%
 65% tot 80% 3,625%
 80% tot 100% 5%

Wanneer heeft u geen recht meer op het WIA-pluspensioen?

Het WIA-pluspensioen stopt als u 68 jaar oud wordt of de eerdere AOW-leeftijd bereikt. Of als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

Hoe vraagt u het WIA-pluspensioen aan?

Vul het aanvraagformulier helemaal in. En onderteken het formulier. Stuur het per e-mail of per post naar ons op.