Aanmelden nieuwe werknemer

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand na de indiensttreding bij ons aan.

U of uw administratiekantoor levert loon- en premiegegevens aan via een loonpakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Met het aanleveren van die gegevens meldt u ook uw nieuwe werknemers bij ons aan.

  • SPW heeft géén minimumleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling.
  • Onderstaande soorten werknemers kunnen niet meedoen aan de pensioenregeling. Ze hoeven daarom niet aangemeld te worden bij SPW. Het gaat om de volgende werknemers:
    • stagiaires;
    • werknemers vanaf 68 jaar;
    • leden van de Raad van Commissarissen;
    • vakantiekrachten die minder dan 10 weken per kalenderjaar werkzaam zijn.

Informeer uw nieuwe werknemer over de volgende onderwerpen: