Partnerpensioen

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als hij of zij voldoet aan 1 van de volgende omschrijvingen:

 • U bent met hem of haar getrouwd;
 • U heeft met hem of haar een geregistreerd partnerschap;
 • U woont met hem of haar samen en u heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. 
 • U heeft een kopie van dit contract opgestuurd naar SPW.

Uw partner krijgt geen partnerpensioen als:

 • U uw partner niet heeft aangemeld (in geval van samenwonen); 
 • Uw relatie is begonnen nadat uw pensioen is ingegaan;
 • U uw partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor ouderdomspensioen;
 • Uw partner u opzettelijk van het leven berooft;
 • U binnen een half jaar na aanvang van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, anders dan door een ongeval, overlijdt. 

Bij een opgebouwd partnerpensioen wordt er elke maand geld gestort in een 'spaarpot'. Dit is bestemd voor het partnerpensioen. Jaarlijks bouwt u 1,313% (vanaf 2015) van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Dit percentage is in de afgelopen jaren een paar keer gewijzigd. (Tot 1 januari 2014 bouwde u 70% van de jaarlijkse pensioenaangroei van het ouderdomspensioen op. Per 1 januari 2014 wijzigde de opbouw van partnerpensioen naar 1,51% van de pensioengrondslag.)

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment waarop u overlijdt. Wij onderscheiden hierbij drie situaties: 

 • Overlijdt u op of ná uw 68e? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat u tot uw pensioendatum heeft opgebouwd.
 • Overlijdt u vóór uw 68e en bouwt u op dat moment pensioen op bij SPW? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat gelijk is aan het 'te bereiken partnerpensioen’. 
 • Overlijdt u vóór uw 68e en bouwt u op dat moment geen pensioen meer op bij SPW? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat de deelname bij SPW eindigde. 

Is uw pensioen afgekocht, overgedragen door middel van waardeoverdracht of heeft u al het partnerpensioen uitgeruild voor ouderdomspensioen? Dan heeft u geen partnerpensioen meer bij SPW. 

Ga naar Mijn SPW om te zien hoeveel partnerpensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. 

Bent u gescheiden terwijl u pensioen opbouwde bij SPW? Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dit hangt uiteraard ook af van de afspraken die u en uw ex-partner hebben gemaakt.

Als een ex-partner verevend pensioen kreeg stopt dat als u overlijdt. Uw ex-partner heeft dan mogelijk te weinig inkomen. Lees meer over bestaansminimum.

.

Wanneer u overlijdt, sturen wij uw (ex-)partner een brief waarin wij uitleggen hoe uw (ex-)partner het partnerpensioen digitaal kan aanvragen. Deze brief sturen wij binnen 2 weken. Is digitaal aanvragen niet mogelijk? Dan kan uw (ex-)partner het aanvraagformulier voor uitkering partnerpensioen downloaden. Met dit aanvraagformulier kan uw (ex-)partner schriftelijk partnerpensioen aanvragen. Wij betalen het partnerpensioen pas uit als wij een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier hebben ontvangen.

In sommige gevallen kunt u het partnerpensioen uitruilen voor extra flexpensioen. Of juist een deel van het flexpensioen uitruilen voor extra partnerpensioen. Kiest u ervoor om uw partnerpensioen uit te ruilen voor extra flexpensioen? Dan krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen wanneer u overlijdt. Daarom moet uw partner officieel toestemming geven.

Heeft u 1 of meerdere ex-partners die recht hebben op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel niet uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

Verlaat u de sector woningcorporaties maar laat u uw opgebouwde pensioen bij SPW staan? Ook dan heeft uw partner wanneer u overlijdt recht op partnerpensioen van SPW. Ook al is het jaren geleden dat u voor een woningcorporatie werkte. 

Is uw pensioen afgekocht, overgedragen door middel van waardeoverdracht of heeft u al het partnerpensioen uitgeruild voor ouderdomspensioen? Dan heeft u geen partnerpensioen meer bij SPW en geldt het bovenstaande niet.

Heeft u voor 1 januari 2015 pensioen opgebouwd bij SPW? Tot 1 januari 2014 bouwde u jaarlijks een partnerpensioen op. Dit stond gelijk aan 70% van de jaarlijkse pensioenaangroei van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2014 is de pensioenregeling gewijzigd. De opbouw van het partnerpensioen staat nu los van het flexpensioen. U bouwde in 2014 1,51% van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Vanaf de wijziging van de pensioenregeling in 2015 bouwt u jaarlijks 1,313% (vanaf 2015) van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Het partnerpensioen dat tot 1 januari 2014 is opgebouwd blijft in waarde gelijk.

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.

Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt. Zijn of haar inkomen wordt daardoor hoger. Daardoor krijgt uw partner misschien geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Of uw partner krijgt misschien minder toeslag. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de Belastingdienst op 0800 0543 (gratis).