Waardeoverdracht naar SPW

Vrouw zit achter laptop

Is uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds aangesloten dan uw oude werkgever? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Afhankelijk van uw situatie kan waardeoverdracht voordeel opleveren.

U moet waardeoverdracht meestal zelf regelen. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 592,51 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

SPW is aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl. Hier vergelijkt u direct offertes en regelt u binnen een paar minuten uw waardeoverdracht. Makkelijk, snel en veilig.

Eerst meer weten over waardeoverdracht? Ga naar Mijn SPW. Bekijk uw gegevens.

In Mijn SPW regelt u al uw pensioenzaken. Ook voor waardeoverdracht is dit een goede start. Dat kan via Mijnwaardeoverdracht.nl.

Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u pensioenregelingen vergelijken en direct een offerte aanvragen. Maak uw keuze en regel de waardeoverdracht binnen een paar minuten. Makkelijk, snel en veilig.

Bent u voor 1 januari 2015 van baan gewisseld?

Voor 1 januari 2015 was de regel dat u binnen 6 maanden na uw baanwissel een waardeoverdracht moest aanvragen. Bent u voor 1 januari 2015 van baan gewisseld? Dan is uw vorige pensioenfonds nu niet verplicht de waardeoverdracht te accepteren. We bekijken samen met het fonds of we de waardeoverdracht kunnen uitvoeren.

Bent u na 1 januari 2015 van baan gewisseld?

Dan bepaalt u zelf wanneer u waardeoverdracht aanvraagt. Er geldt geen aanvraagtermijn meer.

Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u direct een offerte laten maken en vergelijken. Zo regelt u de waardeoverdracht al binnen een paar minuten. Snel, makkelijk en veilig.

Welke pensioenuitvoerders zijn aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl?

U kunt waardeoverdracht regelen op Mijnwaardeoverdracht.nl als u een pensioen wilt overdragen van de volgende pensioenuitvoerders:

 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel
 • IFF Pensioenfonds
 • Stichting Pensioenfonds Staples
 • Nationale Nederlanden
 • Personeelspensioenfonds APG
 • Stichting Algemeen pensioenfonds KLM
 • Pensioenfonds voor de woningcorporaties
 • Philips Pensioenfonds
 • bpfBOUW BPF
 • Schilders ABP

Kijk voor de meest actuele lijst op Mijnwaardeoverdracht.nl

Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad boven de 100% hebben.

Wordt uw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet u zelf beslissen of u uw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Of waardeoverdracht slim is, hangt af van verschillende factoren.

Waarom wel kiezen voor waardeoverdracht?

 • Als u het liefst 1 pensioenpot heeft.
 • Als het beleid voor jaarlijkse verhoging gunstiger is dan bij uw vorige pensioenuitvoerder.
 • Als u bij de nieuwe uitvoerder eerder of later met pensioen kan gaan dan bij uw vorige pensioenuitvoerder.
 • Als u eerder met pensioen wilt gaan dan 68 jaar. Bij SPW is dit mogelijk.
 • Als het nabestaandenpensioen van de nieuwe regeling beter bij uw wensen past.

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Dit hangt af of uw vorige fonds is aangesloten op Mijnwaardeoverdracht.nl

Als uw vorige pensioenfonds het fonds is aangesloten op Mijnwaardeoverdracht.nl, regelt u de aanvraag binnen een paar minuten. Log in met uw DigiD en vraag een offerte op. U krijgt direct een aanbod. Vergelijk de offertes goed en maak uw keuze. U maakt uw waardeoverdracht definitief in Mijnwaardeoverdracht.nl. 

Is uw vorige fonds niet aangesloten op Mijnwaardeoverdracht.nl? Dan duurt het langer. Enkele weken, tot soms wel enkele maanden. Uw aanvraag wordt via Mijnwaardeoverdracht.nl doorgestuurd naar SPW. Wij vragen een offerte aan bij uw vorige pensioenfondsen. Vervolgens sturen wij u de offerte per post toe. U geeft op de akkoordverklaring aan als u akkoord gaat met de waardeoverdracht. En stuurt de akkoordverklaring per post terug naar SPW. Daarna maken wij de waardeoverdracht definitief.

Ook pensioenen uit het verleden kunt u overdragen aan SPW. Weet u niet meer bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd? U kunt dit zien op Mijnpensioenoverzicht.nl.

.

Wat als de beleidsdekkingsgraad van een van de pensioenfondsen onder de 100% is?

Heeft 1 van de pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad van onder de 100%? Vraag dan toch de waardeoverdracht aan. Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra beide pensioenfondsen weer een beleidsdekkingsgraad hebben van boven de 100%.

Heeft u een ex-partner? En hebben u en uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen?

 • Dit deel van uw ouderdomspensioen wordt ook meegenomen naar het andere pensioenfonds. Uw ex-partner hoeft hiervoor geen akkoord te geven.
 • Mocht u overlijden, dan heeft uw ex-partner misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen kunt u niet meenemen naar een ander pensioenfonds.
 • Hebben uw ex-partner en u gekozen voor ‘conversie’? Dan kunt u niet het gehele pensioen meenemen naar een ander pensioenfonds. U heeft uw pensioen omgezet in twee losse delen. U kunt het deel van uw ex-partner niet meenemen naar een ander pensioenfonds. Lees meer over conversie.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u weet dat u op ons kunt rekenen.

 • Bij SPW is uw inleg in goede handen, met bewezen rendement. In de afgelopen 20 jaar behaalden we gemiddeld 7% rendement op onze beleggingen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en goed bestuur.
 • Wij beleggen maatschappelijk verantwoord: bijvoorbeeld niet in tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan.
 • Als u uw opgebouwde pensioen bij SPW onderbrengt profiteert u ook van onze persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer u dat wilt. Hiermee kunt u makkelijk controleren of uw pensioen ‘goed voor elkaar’ is.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW.

Gaat u bij een ander pensioenfonds dan SPW pensioen opbouwen? Lees meer over een nieuwe baan en waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds.

Heeft u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u mogelijk uw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij SPW.

Internationaal kunt u uw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.

Voorwaarden

Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar SPW:

SPW
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

Wij kijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.

Hieronder ziet u een overzicht van de termijnen die bij elke fase horen:

 1. U doet een verzoek voor waardeoverdracht. Hier zit geen tijdsbestek aan.
 2. SPW doet binnen 1 maand een verzoek  bij het oude pensioenfonds om een opgave.
 3. Oude pensioenfonds verstrekt binnen 2 maanden een opgave.
 4. SPW stuurt binnen 2 maanden na ontvangst van de gegevens, u een opgave.
 5. U beslist binnen 2 maanden na ontvangst of u wel of geen waardeoverdracht wil.
 6. Binnen 10 werkdagen na uw beslissing wordt de waarde overgedragen.

Let op: in individuele situaties, kan er afgeweken worden van bovengenoemde termijnen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!