Wij verwachten dat we de pensioenen kunnen verhogen per 1 januari 2024

21 september 2023

SPW probeert het pensioen elk jaar te verhogen (ook wel: te indexeren). Ook per 1 januari 2024 willen we dat doen. We willen verrassingen voorkomen. Daarom publiceren we nu al de verwachte verhogingen per 1 januari 2024.

Op basis van wat we nu weten, kunnen we de pensioenen verhogen. Het gaat om de volgende voorlopige percentages:

  • Bouwt uw werknemer pensioen op bij SPW? Dan verwachten wij dat wij het opgebouwde pensioen kunnen verhogen met ongeveer 1,7%.
  • Bouwde uw werknemer in het verleden pensioen op bij SPW? Dan verwachten wij dat wij het opgebouwde pensioen kunnen verhogen met ongeveer 2,4%.
  • Krijgt uw werknemer pensioen van SPW? Dan verwachten wij dat wij het pensioen kunnen verhogen met ongeveer 2,4%.

Gaat uw werknemer binnenkort met pensioen?

Om te bepalen welke verhoging uw werknemer krijgt, kijken wij naar zijn of haar situatie op 31 december 2023.

  • Bouwt uw werknemer op 31 december 2023 nog pensioen op en gaat hij of zij bijvoorbeeld met pensioen op 1 januari? Dan geldt voor uw werknemer naar verwachting een verhoging van ongeveer 1,7% voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Bekijk wat de gewijzigde flexfactoren voor uw werknemers betekenen.
  • Gaat uw werknemer op 1 december 2023 met pensioen? Dan wordt het pensioen op 1 januari naar verwachting verhoogd met ongeveer 2,4%.

Hoe bepalen we de verhogingen?

Bij de verhoging van de pensioenen kijken we naar deze zaken: 

  1. Hoe SPW er financieel voor staat op een bepaalde datum;
  2. De stijging van de lonen. Dat is voor de verhoging van de opgebouwde pensioenen van werknemers die pensioen opbouwen bij SPW. De lonen stegen afgelopen jaar met 2,4%, en; 
  3. De stijging van de prijzen. Dat is voor de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers die eerder pensioen hebben opgebouwd bij SPW en de pensioenen die we al uitbetalen. De prijzen stegen afgelopen jaar met 3,3%, en; 
  4. Of indexatie op dit moment evenwichtig is. We houden rekening met de belangen van alle betrokkenen. Dus we kijken onder meer naar de belangen van jong én oud.  

Eerder een besluit, eerder informatie

Dit jaar hebben we de besluitvorming naar voren gehaald. Voor de bepaling van de verhoging kijken wij naar de financiële positie van SPW op 31 augustus in plaats van 31 oktober.

Daardoor kan het bestuur eerder besluiten of de pensioenen omhoog kunnen en met welk percentage. En kunnen wij u en uw werknemer eerder informeren wat er met het pensioen gaat gebeuren op 1 januari 2024.

Wanneer weten we definitief de cijfers?

We weten nu nog niet definitief wat de hoogte van de verhoging wordt. Op 3 oktober neemt het bestuur op basis van de definitieve berekeningen een besluit. Op woensdag 4 oktober vindt u hierover meer informatie op deze website.