De premie van de Anw-hiaatverzekering is gewijzigd

30 januari 2024

Elk jaar verandert de premie voor de Anw-hiaatpensioenverzekering, dus ook in 2024. Wij leggen graag uit wat veranderd is.

De premie voor de Anw-hiaatverzekering is in 2024 gestegen

In 2024 is de premie voor de verzekering hoger dan in 2023. Dit komt vooral door: 

  • De stijging van de solvabiliteitsopslag. SPW gebruikt het gemiddelde van de beleidsdekkingsgraad van de afgelopen drie jaar voor dit bedrag. Uw werknemer betaalt dit zodat SPW genoeg geld in kas heeft voor toekomstige betalingen. Hiermee betalen we ook de toekomstige verhogingen als uw werknemer eenmaal een uitkering krijgt. In 2024 is dit 18,5%. 
  • Een hoger verzekerd bedrag. De maximale Anw-hiaatuitkering is in 2024 € 20.213. In 2023 was dit € 18.920. Dit is ongeveer 7% meer.  

De sterftekansen en de rekenrente zijn veranderd. Deze veranderingen zorgen voor een lichte daling van de premie. Alle veranderingen samen zorgen voor een stijging van de premie.

Wat is een Anw-hiaatverzekering?

Een Anw-hiaatverzekering is een aanvullende verzekering op het pensioen. Als uw werknemer overlijdt, krijgen partner en eventuele kinderen mogelijk partner- en wezenpensioen van SPW. Denkt uw werknemer dat dit onvoldoende is voor hen om rondtekomen? Dan kan uw werknemer een extra verzekering bij ons afsluiten voor Anw-hiaatpensioen. Daarmee krijgt de partner tijdelijk recht op een extra maandelijkse uitkering.