Nieuwe CAO Woondiensten geldt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025

5 februari 2024

Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 1 februari een cao-akkoord bereikt. De belangrijkste uitkomst is dat uw werknemers per 1 januari 2024 een loonsverhoging krijgen van 10%. Deze nieuwe CAO Woondiensten geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2024 tot 1 april 2025 voor circa 28 duizend werknemers van woningcorporaties. 

Deze aanpassing van de lonen telt op basis van artikel 6 lid 4 van het pensioenreglement niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 mee voor de pensioenopbouw als deel van het pensioengevend salaris. 

Dit betekent de 10% loonsverhoging voor de pensioenopbouw van uw werknemer

Per wanneer deze loonsverhoging meetelt voor het pensioengevend salaris, hangt af van de datum waarop uw werknemer in dienst is. Of in dienst komt.

  • Is uw werknemer voor 1 februari 2024 al in dienst? Dan telt deze loonsverhoging voor het eerst voor de pensioenopbouw als deel van het pensioengevend salaris mee per 1 januari 2025. 
  • Komt uw werknemer op of na 1 februari 2024 in dienst? Dan bouwt die werknemer vanaf de datum dat hij of zij in dienst komt pensioen op over het nieuwe cao-loon. Dat is dus inclusief de 10% loonsverhoging. 

De nieuwe CAO Woondiensten vindt u op de website van Aedes.