Nieuwe CAO Woondiensten geldt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025

5 februari 2024

Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 1 februari een cao-akkoord bereikt. De belangrijkste uitkomst is dat uw werknemers per 1 januari 2024 een loonsverhoging krijgen van 10%. Deze nieuwe CAO Woondiensten geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2024 tot 1 april 2025 voor circa 28 duizend werknemers van woningcorporaties. 

Deze aanpassing van de lonen telt op basis van artikel 6 lid 4 van het pensioenreglement niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 mee voor de pensioenopbouw als deel van het pensioengevend salaris. 

Dit betekent de 10% loonsverhoging voor de pensioenopbouw van uw werknemer

Per wanneer deze loonsverhoging meetelt voor het pensioengevend salaris, hangt af van de datum waarop uw werknemer in dienst is. Of in dienst komt.

  • Is uw werknemer voor 1 februari 2024 al in dienst? Dan telt deze loonsverhoging voor het eerst voor de pensioenopbouw als deel van het pensioengevend salaris mee per 1 januari 2025. 
  • Komt uw werknemer op of na 1 februari 2024 in dienst? Dan bouwt die werknemer vanaf de datum dat hij of zij in dienst komt pensioen op over het nieuwe cao-loon. Dat is dus inclusief de 10% loonsverhoging. 

Loonsverhoging in 2024 en verhoging pensioen in 2025

Cao-partijen willen een koopkrachtig pensioen realiseren. Daarvoor is indexatie van pensioenen nodig. Afhankelijk van de dekkingsgraad van SPW kan het SPW-bestuur die indexatie wel of niet toekennen. De peildatum daarvoor is ieder jaar 31 juli. 

Met het oog op koopkracht hebben CAO-partijen afgesproken dat voor gepensioneerden de inflatie uitgangspunt is bij de mate van indexatie. Een gepensioneerde ontvangt immers geen loonsverhoging meer. En voor de actieve deelnemer is de loonsverhoging het uitgangspunt.

Voor uw werknemers is de loonsverhoging van 10% in 2024 afgesproken op de peildatum 31 juli het uitgangspunt voor SPW bij haar beslissing voor indexatie, verhoging van de pensioenen. De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt of SPW kan indexeren. En zo ja, met hoeveel procent de pensioenen geïndexeerd worden.

De nieuwe CAO Woondiensten vindt u op de website van Aedes.