Nieuwe flexfactoren mogelijk van invloed op de pensioenkeuzes van werknemers

21 september 2023

Voor werknemers die van plan zijn om binnenkort met pensioen te gaan kunnen de nieuwe flexfactoren belangrijk zijn. De flexfactoren van 1 januari 2024 hebben mogelijk invloed op de pensioenberekeningen en pensioenkeuzes van werknemers. Ook als die vóór 1 juli 2023 zijn gemaakt. Daarnaast kunnen de flexfactoren van dit of volgend kalenderjaar gevolgen hebben op de hoogte van de pensioenuitkering.

Berekening met een pensioendatum in 2024

Pensioenberekeningen vóór 1 juli 2023 met een pensioendatum in 2024, zijn berekend met de flexfactoren van 2023. Maak een nieuwe pensioenberekening in Mijn SPW voor de juiste berekening met de flexfactoren van 2024. 

De pensioenberekening die uw werknemer nu maakt, wijkt dus af van de pensioenberekening die vóór 1 juli 2023 is gemaakt. 

Effect van flexfactoren op pensioenkeuzes

De flexfactoren zijn afhankelijk van de gestegen rente en de gewijzigde sterftekansen. Dit heeft invloed op onder andere de volgende pensioenkeuzes van uw werknemers: 

  • Pensioen vervroegen 
  • Pensioen uitstellen 
  • Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen 
  • Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen 
  • Afkopen van pensioen

Lees de uitgebreide toelichting op deze pensioenkeuzes.