Verhoging pensioenen in 2024

Verwachte indexatiepercentages definitief
4 oktober 2023

Het bestuur van SPW heeft dinsdag 3 oktober besloten de pensioenen in 2024 te verhogen (ook wel: indexeren). 

In een eerder nieuwsbericht lieten wij weten dat SPW verwacht de pensioenen te verhogen. De percentages waren op dat moment nog onder voorbehoud. Deze zijn nu definitief en worden per 1 januari 2024 doorgevoerd.

Wat dit betekent:

  • voor actief opbouwende deelnemers bij SPW: de opgebouwde pensioenen worden met 1,76% verhoogd;
  • voor oud-deelnemers die vroeger pensioen opbouwde bij SPW: de opgebouwde pensioenen worden met 2,42% verhoogd;
  • voor gepensioneerden die pensioen krijgen van SPW: de pensioenen worden met 2,42% verhoogd.

Gaat één van uw werknemers binnenkort met pensioen?

Om te bepalen welke verhoging uw werknemers krijgen, kijken wij naar hun situatie op 31 december 2023.

Bouwt uw werknemer op 31 december 2023 nog pensioen op en gaat hij of zij bijvoorbeeld met pensioen op 1 januari? Dan geldt een verhoging van 1,76% voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Vanaf 1 januari 2024 wijzigen ook de flexfactoren. Bekijk wat de nieuwe flexfactoren voor uw werknemers betekenen.

Gaat uw werknemer op 1 december 2023 met pensioen? Dan wordt zijn of haar pensioen op 1 januari verhoogd met 2,42%.

Hoe bepalen we de verhoging?

Bij het vaststellen van de percentages is gekeken naar:

  • de financiële situatie van SPW op 31 augustus 2023;
  • de stijging van de lonen. Dat is voor de opgebouwde pensioenen van deelnemers die op dit moment pensioen opbouwen bij SPW. De lonen stegen afgelopen jaar met 2,4%;
  • de stijging van de prijzen. Dat is voor de opgebouwde pensioenen van oud-deelnemers die vroeger pensioen opbouwde bij SPW. En voor gepensioneerden die pensioen krijgen van SPW. De prijzen stegen afgelopen jaar met 3,3%;
  • of indexatie evenwichtig is. We houden rekening met de belangen van alle betrokkenen. Dus we kijken onder meer naar de belangen van jong én oud.

Eerder een besluit, eerder informatie

Dit jaar hebben we de besluitvorming naar voren gehaald. Voor de bepaling van de verhoging kijken wij naar de financiële positie van SPW op 31 augustus in plaats van 31 oktober.

Daardoor heeft het bestuur eerder een besluit kunnen nemen om de pensioenen te verhogen en met welk percentage. Hierdoor kunnen wij u nu al informeren wat er met de pensioenen van uw werknemers gebeurt op 1 januari 2024.

Meer weten? Bekijk onze pagina over indexatie