Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe flexfactoren

19 juli 2023

De nieuwe flexfactoren kunnen belangrijk zijn voor de pensioenkeuzes die uw werknemer na 1 juli 2023 maakt, als de ingangsdatum in 2024 ligt.

Berekening met een pensioendatum in 2024

Pensioenberekeningen vóór 1 juli 2023 met een pensioendatum in 2024, zijn berekend met de flexfactoren van 2023. Nu de nieuwe flexfactoren bekend zijn, kan uw werknemer een nieuwe berekening maken in Mijn SPW. Voor een pensioendatum in 2024, zal dan met de juiste flexfactoren gerekend worden. 

De pensioenberekening die nu gemaakt wordt, wijkt dus af van de pensioenberekening die vóór 1 juli 2023 is gemaakt. 

Effect van flexfactoren op pensioenkeuzes

De flexfactoren zijn afhankelijk van de gestegen rente en de gewijzigde sterftekansen. Dit heeft invloed op onder andere de volgende pensioenkeuzes: 

  • Pensioen vervroegen 
  • Pensioen uitstellen 
  • Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen 
  • Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen 
  • Afkopen van pensioen

Door de nieuwe flexfactoren kan het voor een werknemer gunstiger zijn om per 1 december 2023 met pensioen te gaan, in plaats van per 1 januari 2024. Laat uw werknemer daarom een berekening maken in Mijn SPW.  

Lees de uitgebreide toelichting op deze pensioenkeuzes

Heeft uw werknemer vóór 1 juli 2023 een berekening gemaakt?

Heeft uw werknemer vóór 1 juli 2023 een berekening in Mijn SPW gemaakt, en ligt de pensioendatum in 2023? Dan zijn hiervoor de flexfactoren van 2023 gebruikt. 

Heeft uw werknemer vóór 1 juli 2023 een berekening in Mijn SPW gemaakt, en ligt de pensioendatum in 2024? Dan klopt de berekening niet meer, omdat er met de oude flexfactoren is gerekend. 

Wilt uw werknemer in 2024 met flexpensioen gaan? Laat uw werknemer dan een nieuwe pensioenberekening in Mijn SPW maken.