Premies en kengetallen 2024 klaar voor gebruik

22 december 2023

De premies en kengetallen voor 2024 zijn bekend. De pensioenpremie blijft 27%.

Premies en kengetallen

De premies voor WIA-pensioen zijn ongewijzigd met uitzondering van de premie voor het WIA-excedentpensioen. Dit is gestegen van 0,47 % (2023) naar 0,59 % (2024) voor het werkgeversaandeel. En van 0,88 % (2023) naar 1,11 % (2024) voor het werknemersaandeel van het totale percentage van 1,70 % in 2024 tegenover 1,35% in 2023. 

Verdeling werkgevers- en werknemersaandeel

De premieverdeling werkgevers/werknemers is onder voorbehoud, omdat cao-partijen de verdeling nog anders kunnen vaststellen.

Neemt u dan contact met ons op. Wij staan van maandag tot en met vrijdag voor u klaar!