Nieuwe flexfactoren vanaf januari 2023

2 september 2022

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe flexfactoren. Wilt uw werknemer in 2023 met pensioen? Vanaf nu werkt de pensioenplanner in Mijn SPW met de flexfactoren voor 2023. Dat betekent dat uw werknemer nu juiste berekeningen kan maken als deze in 2023 met pensioen wil. Zo weet uw werknemer waar hij of zij straks aan toe is!

Wat zijn flexfactoren?

Flexfactoren zijn rekenregels of kengetallen waarmee wij het pensioen berekenen bij vervroegen (voor 68 jaar), uitstellen (na 68 jaar) of de keuzemogelijkheid hoog/laag op de ingangsdatum van het flexpensioen. De flexfactoren wijzigen ieder jaar.

Waarom jaarlijks nieuwe factoren?

Wij berekenen het flexpensioen op basis van een aantal uitgangspunten. Het niveau van de rente waarmee wij rekenen en de levensverwachting van Nederlanders zijn belangrijke uitgangspunten. Elk jaar passen wij onze factoren aan, zodat ze goed passen bij de huidige rente en levensverwachting.

Wij kunnen ons voorstellen dat u of uw werknemer meer wilt weten over het hoe en waarom flexfactoren wijzigingen.