Premie Anw-hiaatpensioenverzekering 2022 kan lager zijn dan de premie in 2021

12 januari 2022

Voor uw werknemers die in 2021 al Anw-hiaatpensioenverzekering hadden, kan de premie in 2022 lager uitvallen dan de premie in 2021. In de afgelopen jaren steeg de premie in vergelijking met het voorafgaande jaar. Met name de verdere rentedaling zorgt voor een geringere stijging van de premie. Heeft uw werknemer een partner die dicht bij zijn AOW-leeftijd zit? Dan is de kans groot dat zij dit jaar een lagere premie betalen dan in 2021. Als wij moeten uitkeren, is de periode van de uitkering korter. Omdat de uitkeringsgerechtigde dichter bij zijn AOW-leeftijd is. Bijvoorbeeld 1 jaar korter uitkeren, heeft veel impact op de hoogte van de premie.

Wij hebben de premies voor al uw werknemers met een Anw-hiaatpensioenverzekering goed berekend. Het kan dus inderdaad zo zijn dat de premie voor 2022 lager is dan die voor 2021.

Wat heeft invloed op een premie-aanpassing?

  1. Daling van de rente. Dit heeft als gevolg dat de premie stijgt. Maar de rentedaling is in vergelijking met eerdere jaren een stuk kleiner. Waardoor de premie veel minder stijgt. 
  2. Uw werknemer is een jaar ouder geworden. Bij een hogere leeftijd neemt de kans op overlijden toe. Daarmee neemt ook de kans toe dat wij het Anw-hiaatpensioen uitkeren. Hierdoor stijgt de premie. 
  3. De partner van uw werknemer is een jaar ouder geworden en zit nu dichter bij zijn AOW-leeftijd. De periode tot de AOW-leeftijd van de partner is hierdoor een jaar korter geworden. Hierdoor daalt de premie, want bij mogelijk uitkeren van de Anw-hiaatpensioenverzekering is de periode van uitkeren korter.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar!