Verhoogd bedrag drempelvrijstelling Regeling vervroegd uittreden (RVU) 2022

6 februari 2022

Het maandbedrag van de RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto-AOW van een alleenstaande en wordt jaarlijks aangepast. In 2022 is het verhoogd van € 1.847 naar € 1.874 bruto per maand, en dus € 67.464 bruto voor 36 maanden.

De drempelvrijstelling geldt zowel voor een uitkering ineens, als voor periodieke uitkeringen uit een RVU. De drempelvrijstelling voor de RVU geldt sinds 1 januari 2021 en is onderdeel van het pensioenakkoord van 2019. Als betalingen in verband met de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% (pseudo-eindheffing) af te dragen. Dit biedt u de mogelijkheid uw werknemer die dicht voor zijn AOW-leeftijd zit én eerder wil stoppen met werken financieel te ondersteunen. De RVU is geen onderdeel van onze pensioenregeling. En ook niet van de cao Woondiensten. U bepaalt als werkgever binnen de wettelijke uitgangspunten zelf uw beleid hierover. En maakt zelf afspraken met werknemers voor wie u de RVU inzet. De tijdelijke versoepeling geldt tot en met 31 december 2025.

Neemt u dan contact  met ons op. Wij staan voor u klaar!