Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer

4 april 2022

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd. Misschien stellen uw werknemers vragen over de nieuwe pensioenwet. Deze wet vloeit voort uit het Pensioenakkoord, dat werkgevers, vakbonden en het kabinet in 2019 sloten.

De komende tijd behandelt de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen(Wtp). Daarna gaat de wet naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2023. Voor uw werknemers verandert er de eerste jaren nog niets. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren.

De pensioenregels zoals wij die nu kennen, sluiten niet goed aan bij deze tijd

Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. De pensioenregels passen ook niet meer goed bij de arbeidsmarkt. Mensen veranderen vaker van werkgever dan vroeger. Of zij beginnen voor zichzelf. Daarom hebben de vakbonden, werkgevers en overheid samen nieuwe pensioenregels gemaakt. Deze regels staan in de nieuw wet.

De nieuwe pensioenregels zijn persoonlijker

Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, ziet uw werknemer dat ook terug in het pensioen. 

  • Uw werknemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is 
  • Uw werknemers zien straks het meebewegen van hun pensioen op de economie direct terug 
  • Uw werknemers en u betalen samen de pensioenpremie
    De pensioenpremies worden het uitgangspunt. Die pensioenpremies beleggen wij. Het pensioen van uw werknemers hangt af van de beleggingsresultaten. 

Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel

Wij houden u op de hoogte via spw.nl en onze nieuwsbrief. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!