24 januari 2019

Inkomenszekerheid voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, brengt dat de nodige zorgen met zich mee. Zorgen over gezondheid en re-integratiemogelijkheden. Maar ook zorgen over het terugvallende inkomen. Arbeidsongeschiktheid is een situatie die u liever voorkomt voor uw werknemer. Mocht dit toch gebeuren? Dan krijgt uw werknemer die een WIA-uitkering ontvangt een aanvulling van SPW . Werknemers die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden en een WAO-uitkering ontvangen, krijgen een aanvulling op de WAO-uitkering.

Tot welke hoogte is het inkomen beschermd?

Bij arbeidsongeschiktheid geldt de ongeschreven regel dat een inkomen van 70 tot 80% van het laatstverdiende salaris redelijk is. Cao-partijen in de woningcorporatiesector sluiten aan bij deze maatschappelijke norm en SPW baseert de aanvulling op deze norm.

Zorgplicht en goed werkgeverschap

De zorgplicht is al geruime tijd geregeld in de Pensioenwet en in de Wet pensioencommunicatie die hier een wijziging op is. De werkgever heeft zijn zorgplicht in arbeidsrechtelijke zin als goed werkgever. SPW heeft de zorgplicht vanuit de Pensioenwet. SPW en de werkgever dragen deze zorgplicht gezamenlijk. En nemen met deze aanvulling op de WIA-uitkering zorg om terugvallend inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid weg.

Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn

Informeer uw werknemers over de aanvullingsregeling bij SPW. Onze P&O-checklist ondersteunt u in dit gesprek. Onder ‘Veranderingen werk’ leest u wat er voor uw werknemers geregeld is.

Moet u iets extra regelen voor uw werknemers?

De aanvulling van SPW voldoet aan de maatschappelijke norm. U kunt via een verzekeraar extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers regelen. Daarbij zijn deze overwegingen van belang: 

  • Hoe groot is het risico dat uw werknemers arbeidsongeschikt raken? 
  • Wat wilt u voor uw werknemers regelen? 
  • Wie betaalt de extra premie?

U vindt uitleg op onze website.