UPO-toelichting

U heeft uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In deze toelichting vindt u hier meer uitleg over.

U krijgt uw UPO een keer per jaar. Het geeft u inzicht in: 

 • het pensioen dat u tot en met 31 december 2018 bij SPW heeft opgebouwd; 
 • waarop u recht heeft als u arbeidsongeschikt raakt; 
 • waarop uw partner of kinderen recht hebben als u overlijdt. 
Bewaar uw UPO goed. Zo weet u altijd hoe u ervoor staat. De meest actuele stand van uw pensioen ziet u op Mijn SPW
persoonlijke gegevens
Uw UPO is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past ze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of neem contact met ons op.

Uw partner

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Dan moet uw partner wel bij ons bekend zijn. Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw UPO. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dat automatisch door van de gemeente. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden

Uw pensioengegevens

Op uw UPO ziet u het soort pensioenregeling waaraan u deelneemt. Ook ziet u datum waarop uw pensioenopbouw bij SPW is gestart. Lees wat u krijgt in onze pensioenregeling

Op uw pensioenoverzicht ziet u verder: 

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
  Dit is het bruto salaris dat u jaarlijks zou verdienen bij een volledig dienstverband van 36 uur. Uw vakantiegeld wordt hierbij opgeteld. Dit heet ook wel uw ‘pensioengevend salaris’. Was uw pensioengevend salaris in 2018 meer dan € 105.075? Dan heeft u boven deze salarisgrens geen pensioen opgebouwd binnen de standaard pensioenregeling. U kunt wel deelnemen aan de nettopensioenregeling
 • U bouwt geen pensioen op over:
  Over een gedeelte van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dit bedrag heet 'franchise'. In 2018 was de franchise € 14.297. 
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
  Uw pensioengevend salaris minus de franchise heet 'pensioengrondslag'. Dit is het het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u jaarlijks aan pensioen opbouwt. In 2018 was het opbouwpercentage 1,875%.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband:
  Dit laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt. Vult u uw pensioenopbouw op vrijwillige basis aan? Dan is het percentage dat u zelf aanvult hierbij opgeteld.
 • Premiepercentage dat u en uw werkgever betalen: 
  Uw werkgever betaalt pensioenpremie aan SPW. Een gedeelte daarvan betaalt u zelf. Uw werkgever houdt uw gedeelte van de premie elke maand in op uw salaris. U betaalt ongeveer 1/3 van de premie en uw werkgever ongeveer 2/3. 
ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht staat het pensioen dat u tot en met 31 december 2018 bij SPW heeft opgebouwd. U ziet het bedrag dat u vanaf uw 68e per jaar krijgt. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. 

Wilt u het netto bedrag zien dat u elke maand krijgt als u met pensioen gaat? Kijk dan op Mijn SPW. 

Voorwaardelijk pensioen

Op uw UPO staat ook uw aanspraak op voorwaardelijk pensioen. Voorwaardelijk pensioen is extra ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u alleen ontvangt als u tot 31 december 2020 onafgebroken in dienst bent geweest in de sector woningcorporaties. Of als u voor die tijd met pensioen gaat en tot die tijd onafgebroken in dienst bent geweest in de sector. Meer informatie over voorwaardelijk pensioen.

Uw pensioen als u gescheiden bent

Bent u gescheiden en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit vóór 31 december 2018 aan ons doorgegeven en heeft u de bevestiging ontvangen dat uw echtscheiding door SPW is verwerkt? Dan hebben wij in uw UPO rekening gehouden met  uw keuze en de verdeling van uw pensioen.

Al uw inkomsten voor later op een rij

Wilt u inzicht in al uw inkomsten en uitgaven op uw AOW-leeftijd? Helder Overzicht & Inzicht op Mijn SPW helpt daarbij. Hier kunt u ook eenvoudig het pensioen toevoegen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook vindt u hier een schatting van de hoogte van de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt.
Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dat automatisch door. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan zelf aan op Mijn SPW. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw partner bruto per jaar krijgt als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn SPW ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner netto per maand krijgt als u overlijdt. 

Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als uw kinderen jonger zijn dan 21, of jonger zijn dan 27 jaar en nog studeren. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. U hoeft niet aan ons door te geven of u kinderen heeft. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw kinderen bruto per jaar krijgen als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting

Als u 35% of meer arbeidsongeschikt raakt, heeft u tot uiterlijk uw 68e recht op een (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw. Zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit geldt zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Toeslagverlening

We proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen binnen de sector woningcorporaties. Dit noemen we ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Elk jaar beoordeelt SPW of uw pensioen kan worden verhoogd. in 2018 was er geen collectieve loonstijging binnen de meetperiode (31 juli t/m 31 juli). Daarom is uw opgebouwde pensioen in 2018 niet verhoogd.

Wilt u uw pensioen zelf aanvullen, bijvoorbeeld met een lijfrente? Dat kan als u nog ‘fiscale ruimte’ over heeft. U kunt uw fiscale ruimte berekenen met het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Daar moet u het bedrag invullen dat op uw UPO staat onder ‘Factor A’ (uw jaarlijkse pensioenaangroei). 

Heeft u meerdere pensioenoverzichten gekregen? Tel de bedragen onder Factor A dan bij elkaar op.

samenwonen_trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. In deze gevallen moet u actie ondernemen: 

vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Ons serviceteam staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. U kunt het serviceteam bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.