UPO-toelichting

In deze toelichting staat meer uitleg over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen.

Uw jaarlijkse uniform pensioenoverzicht geeft u inzicht: 

  • in uw pensioenopbouw tot en met 31 december 2017; 
  • in wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt; 
  • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. 
Het UPO is een belangrijk overzicht, bewaar het daarom goed. Zo weet u altijd hoe u ervoor staat.

Op 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd van SPW verhoogd naar 68 jaar. Uw UPO geeft uw pensioenopbouw tot en met 31 december 2017 weer. Daarom zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenleeftijd nog niet te zien op uw UPO. 

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenopbouw? 

Het ouderdomspensioen dat u tot en met 31 december 2017 heeft opgebouwd is per 1 januari 2018 omgezet naar pensioen op 68-jarige leeftijd. Ook als u voorwaardelijk pensioen heeft. De waarde van uw pensioen blijft gelijk. U verliest geen pensioenaanspraken. Ook uw opgebouwde partnerpensioen blijft even veel waard. Lees de meestgestelde vragen over de verhoging van de pensioenleeftijd.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het overzicht zijn of haar gegevens. Hebt u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina partnerpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden.

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook ziet u de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij SPW. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Op uw pensioenoverzicht ziet u verder: 

  • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling: Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, ook wel uw ‘pensioengevend salaris’. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband van 36 uur. In het pensioenreglement staat welk deel van uw salaris meetelt voor uw pensioenopbouw.
  • U bouwt geen pensioen op over: Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waar u geen pensioen over opbouwt. Dit bedrag heet franchise. Lees hier meer over franchise.
  • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt: Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Bedraagt uw salaris in 2017 meer dan €103.317? Dan is het salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling gemaximeerd op €103.317. Uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd.
  • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw: Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over dit opbouwpercentage.
  • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Dit laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt. Vult u uw pensioenopbouw op vrijwillige basis aan? Dan is dit hier ook in meegenomen.
ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u tot en met 31 december 2017 heeft opgebouwd bij ons. Dit is het bedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw 68-jarige leeftijd zolang als u leeft. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) vanaf gaat. 

Voorwaardelijk pensioen

Op uw overzicht staat uw aanspraak op voorwaardelijk pensioen. Voorwaardelijk pensioen is extra flexpensioen en partnerpensioen dat u alleen ontvangt als u tot aan het moment dat u met pensioen gaat onafgebroken in dienst bent in de sector woningcorporaties. Meer informatie over voorwaardelijk pensioen.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit aan ons doorgegeven vóór 31 december 2017 en heeft u de bevestiging ontvangen dat uw echtscheiding door SPW is verwerkt? Dan staat op uw overzicht dat uw ex-partner een deel van uw pensioen ontvangt. Wilt u weten hoeveel uw ex-partner ontvangt? Ga dan naar MijnSPW. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Uw AOW-leeftijd

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnSPW of op de website van de Sociale Verzekerings Bank.
Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het brutobedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over het wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan is het mogelijk dat u pensioenopbouw doorloopt. Ook heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst.
samenwonen_trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.

vragen
Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. De helpdesk is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.