Wat is pensioen?

Pensioen in Nederland: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Uw inkomen wanneer u met pensioen gaat bestaat uit:

AOW

Dit is het basispensioen dat u krijgt van de overheid als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betaling.

Pensioen

Uw pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd, zoals uw pensioen bij SPW.

Individuele aanvullingen

Persoonlijke aanvullingen voor later, zoals lijfrente, koopsommen en levensverzekeringen. U regelt deze verzekeringen zelf om extra pensioen te sparen of om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan.

Houd er wel rekening mee dat uw AOW-uitkering en de ingang van uw ouderdomspensioen via SPW, niet automatisch op hetzelfde moment ingaan.

Pensioen bij ziekte of overlijden

Wordt u tijdens uw dienstverband langdurig ziek? Dan heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen via SPW. Lees meer informatie over uw pensioen bij SPW tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Komt u te overlijden? Dan komen uw nabestaanden in aanmerking voor een nabestaandenpensioen van SPW.