Mogelijkheden bij verevening

U en uw ex-partner kunnen uw pensioen op verschillende manieren verdelen. U en uw ex-partner kunnen er ook voor kiezen uw pensioen niet te verdelen.

 1. U verdeelt uw pensioen in 2 gelijke delen
  Uw ex-partner ontvangt de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit wordt ook wel de wettelijke verdeling genoemd: ieder de helft. U kunt hier wel van afwijken. Leg de afspraken die u en uw ex-partner hierover maken altijd vast in een echtscheidingsconvenant.
 2. U verdeelt uw pensioen in 2 ongelijke delen
  U kunt voor een andere verdeling kiezen dan de standaardverdeling. Ook kunt u een andere periode kiezen dan uw huwelijkse periode.
 3. U splitst uw pensioen in 2 losstaande pensioenen
  Uw ex-partner kan ook kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. U moet hier toestemming voor geven.
 4. U verdeelt uw pensioen niet
  U kunt samen met uw ex-partner afspreken om het tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen niet te verdelen. Bijvoorbeeld omdat u allebei werkt en een eigen pensioen opbouwt.

 • Wanneer u overlijdt, vervalt voor uw ex-partner het recht op het verevende ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt dan een bijzonder partnerpensioen.
 • Overlijdt uw ex-partner eerder? Dan heeft u weer recht op volledig ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen dat voor de ex-partner is afgesplitst vloeit niet terug naar de deelnemer als de ex-partner eerder overlijdt. 
 • Heeft u een nieuwe partner? En bent u nog niet met pensioen? Wanneer u overlijdt, heeft uw nieuwe partner een aanspraak op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de scheidingsdatum. 

Heeft u uw pensioen gesplitst in 2 losstaande pensioenen (conversie)? Dan gelden bovenstaande punten niet.

Er zijn nog een aantal zaken die u moet weten als u kiest voor verdeling van het ouderdomspensioen:

 • Is na verevening het deel voor uw ex-partner minder dan de afkoopgrens? Dan is het niet mogelijk het pensioen te verdelen.
 • Heeft u meerdere ex-partners? Elke ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Heeft u andere afspraken gemaakt? Geef deze dan door aan SPW.
 • Het pensioen voor uw ex-partner gaat in zodra u met pensioen gaat. Ook als uw ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
 • De keuze die u maakt staat los van het recht op bijzonder partnerpensioen. Wilt u dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen? Dan moet u dit apart melden. Heeft u uw pensioen gesplitst in 2 losstaande pensioenen (conversie)? Dan gelden de laatste 2 punten niet.

Geef door hoe u en uw ex-partner uw pensioen verdelen. Dit kan via het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen. En door wie het formulier moet worden ondertekend.