Uitleg pensioenregeling: Pensioen 1-2-3, laag 1

pensioen 123

Via uw werkgever bouwt u pensioen bij SPW op. Dat is in uw cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op Mijn SPW.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van SPW. Wilt u de informatie uit laag 2 liever op papier krijgen? Dat kan. Vraag dit aan bij SPW. Dit is laag 1. 

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen krijgt u als u 68 jaar wordt.

Lees meer over ouderdomspensioen

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Komt u te overlijden? Uw eventuele partner krijgt dan een partnerpensioen. En uw eventuele kinderen krijgen een wezenpensioen.

Lees meer over partnerpensioen
Lees meer over wezenpensioen

arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw voor uw arbeidsongeschikte deel door. Daarover betaalt u zelf geen premie. Ook heeft u voor dit deel mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

pensioenregelement

Precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?

Lees het pensioenreglement

drie_pijlers

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij SPW. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer over pensioenpijlers

middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum krijgt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Lees meer over middelloonregeling

opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook AOW van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. De franchise is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u van de overheid zal krijgen. In 2024 bedraagt de franchise bij een volledig dienstverband € 18.798,00. U bouwt dus pensioen op over uw bruto jaarloon min de franchise.

Werkt u deeltijd? Dan wordt de franchise in verhouding berekend.

Lees meer over pensioenopbouw

premieverdeling_beide

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij SPW betaalt u 31,26% van de premie en uw werkgever 68,74%. Het premiebedrag dat u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

Lees meer over premieverdeling

waardeoverdracht

U heeft een nieuwe baan. U kunt uw (mogelijk) eerder opgebouwde pensioen meenemen naar SPW. Dat heet waardeoverdracht.

Lees meer over waardeoverdracht

pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

vrijwillig_pensioen

Is het partnerpensioen voor uw nabestaanden niet voldoende om van rond te komen. U kunt een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW afsluiten. Dit is een vrijwillige verzekering.

Lees meer over extra partnerpensioen

nettopensioen

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800,00. Verdient u meer? U kunt ervoor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling.

Lees meer over nettopensioenregeling

ruilen_ouderdoms_pensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen (flexpensioen) uitruilen in extra partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren.

Lees meer over uitruilen van flexpensioen

ruilen_partner_ouderdom

Wilt u (een deel van het) partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen (flexpensioen) voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.

Lees meer over uitruilen van partnerpensioen

deeltijd_68

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

Lees meer over eerder of later met pensioen

hoog_laag_laag_hoog

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Geef dat aan bij uw pensioenaanvraag.

Lees meer over een hoger of lager pensioen

keuze_spw

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de loonontwikkeling in de branche Woningcorporaties mee kunnen laten groeien. SPW heeft namelijk te maken met risico’s zoals:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. SPW heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Lees meer over de risico's

welvaartsvast

 

Als u momenteel pensioen opbouwt bij SPW proberen wij uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen in de branche. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPW goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:

Jaar

Indexatie

Stijging van de lonen

20241,76%nog niet bekend
20232,38%2,40%
20222,25%3,00%
20210,00%2,25%
20200,41%2,25%
20190,00% 3,0%

Als u gepensioneerd bent of in het verleden pensioen bij SPW heeft opgebouwd, dan proberen wij uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet ook indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPW goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor gepensioneerden en deelnemers die in het verleden pensioen bij SPW hebben opgebouwd zo verhoogd:

Jaar

Indexatie

Stijging van de prijzen

20242,42%nog niet bekend
20239,84%nog niet bekend
20221,30%10,00%
20210,00%2,68%
20200,10%1,27%
20190,79% 2,63%

Lees meer over een welvaartsvast pensioen

 

tekort

Als we een tekort hebben, nemen we, als dit nodig is, 1 of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen.
  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Lees meer over tekort

kosten

SPW maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw bij SPW opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

Lees meer over waardeoverdracht

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

samenwonen_trouwen

Als u een samenlevingscontract heeft of aangaat. Geef dit aan SPW door.

Lees meer over samenwonen

scheiden

Als u uw samenlevingscontract beëindigt. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt.

Lees meer over beëindiging samenlevingscontract

verlof

Als u onbetaald verlof opneemt en uw pensioenopbouw wilt onderbreken.

Lees meer over verlof

buitenland

Als u verhuist naar of in het buitenland. Woont u in het buitenland? Dan moet u bepaalde gegevens zoals een huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven.

Lees meer over verhuizen naar het buitenland

werkloos

Als u werkloos wordt.

Lees meer over werkloosheid

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.

vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Mail naar info@spw.nl of bel 020 583 59 20.