Nettopensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven € 137.800,00? Dan bouwt u over het deel boven
€ 137.800,00 geen pensioen op. Hierdoor ontstaat een pensioentekort. Met de nettopensioenregeling kunt u toch pensioen opbouwen over het deel boven € 137.800,00.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 137.800,00 (aftoppingsgrens 2024). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon. Daarom noemen we dit de nettopensioenregeling.

Deze premie beleggen wij vervolgens voor u. Zo ontstaat een beleggingskapitaal. Over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. U kunt elk willekeurig moment stoppen. Het opgebouwde kapitaal zetten we uiterlijk op uw pensioendatum om in pensioen.

U koopt een pensioen in

De hoogte van het beleggingskapitaal is afhankelijk van uw premie-inleg en behaalde rendementen op uw beleggingen en kan dus fluctueren. Zodra u met pensioen gaat, of als u overlijdt, wordt dit beleggingskapitaal omgezet in nettopensioen. Als uw deelname aan de SPW regeling stopt, wordt het kapitaal omgezet in een nettopensioenaanspraak. Op uw pensioenleeftijd wordt vervolgens een uitkering ingekocht.

Daarnaast kunt u zich in de nettopensioenregeling verzekeren voor extra nabestaandenpensioen bij overlijden vóórdat u met pensioen gaat.

De regeling

 • U beperkt uw pensioentekort. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Maar ook voor het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • U beslist zelf voor welk percentage (25%, 50%, 75% of 100%) u dit pensioen opbouwt. De keuze kan 1 keer per kalenderjaar worden aangepast na het eerste kalenderjaar van deelneming.
 • De nettopensioenregeling loopt uiterlijk tot uw 68e. Of tot uw pensioengevend loon minder is dan € 137.800,00.

De uitkering

 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Het uiteindelijke kapitaal zetten we op uw pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd.
 • De uitkering van zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen is vrij van belasting.
 • Ieder jaar bekijkt SPW of het mogelijk is uw pensioen te verhogen. Dat noemen we 'toeslagverlening'.
 • Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner na uw overlijden. Deze is inclusief voorwaardelijke indexering.

De premie

 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een bepaalde premie af.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. En de premieafdracht loopt via uw werkgever.
 • U betaalt geen premie als u arbeidsongeschikt raakt, maar blijft wel premievrij pensioen opbouwen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
Lees meer over de nettopensioenregeling in onze productwijzer.

De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen

 • Uw pensioen blijft zoveel mogelijk in lijn met de bestaande pensioenregeling.
 • De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen
 • Het gemak van uw pensioen op 1 plek.
 • Het nabestaandenpensioen blijft op niveau.
 • Als u tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt, kunt u blijven deelnemen en hoeft u geen premie meer te betalen.
 • De kosten tijdens deelname zijn relatief laag doordat gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van SPW.

De nettopensioenregeling kent een aantal kosten

 • U betaalt per jaar € 35,00 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
 • U betaalt per jaar beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren in 2024 tussen 0,16% en 0,19%.
 • Naast beheerkosten zijn er andere beleggingskosten, zoals transactiekosten en bewaarloon. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
 • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Per 1 januari 2024 is het Flexpensioenreglement van SPW aangepast. Ook de bijlage nettopensioenregeling is per die datum gewijzigd. Bekijk de bijlage in het Flexpensioenreglement - Nettopensioenregeling.

De aftoppingsgrens is € 137.800,00
In 2024 bouwt u in de SPW basisregeling pensioen op over uw salaris tot € 137.800,00. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om niet deel te nemen aan de nettopensioenregeling. Hierdoor is uw premie lager en is uw nettoloon hoger. Houdt er dan wel rekening mee dat u alleen pensioen opbouwt over uw pensioengevend loon tot € 137.800,00. Ook bent u niet verzekerd voor extra nabestaandenpensioen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Tenzij u andere voorzieningen treft om dit op te vangen.

Als u met pensioen gaat, koopt SPW voor u een nettopensioen in met het door u opgebouwde beleggingskapitaal. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW, wordt uw beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW verricht de inkoop en omzetting tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. De meest recente inkooptarieven vindt u in dit overzicht.

Partnerpensioen

Heeft u een partner, dan gaat na uw overlijden het partnerpensioen in per de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. De ingangsdatum van het nettopartnerpensioen is hiermee gelijk aan de ingangsdatum van het partnerpensioen uit de basisregeling.

De hoogte van het nettopensioen wordt aan de hand van de waarde van de beleggingen op moment van pensioneren vastgesteld. De waarde kan pas worden bepaald nà het bereiken van de pensioendatum. Hierdoor krijgt u het nettopensioen later dan het reguliere flexpensioen. Het nettopensioen wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd. Daarnaast zullen de flexibele keuzes die u gemaakt heeft bij de aanvraag van het flexpensioen aangehouden worden.

Wilt u zich aanmelden voor de nettopensioenregeling of een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op om te zien wat de nettopensioenregeling u kost en welk kapitaal u kunt bereiken. Wilt u de volgende gegevens vermelden?

 • Uw klantnummer van SPW.
 • Het e-mailadres waar wij het antwoord naartoe mogen sturen.
 • Het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken als wij aanvullende gegevens nodig hebben.
 • Het deelnamepercentage. Doet u dit niet, dan gaan wij ervan uit dat uw deelnamepercentage 100% is.

Belangrijk om te weten: soms is een gezondheidsverklaring nodig

Als u zich aanmeldt binnen zes maanden nadat uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens (in 2024 € 137.800,00), is er geen gezondheidsverklaring nodig. Meldt u zich na zes maanden aan, dan is een gezondheidsverklaring nodig en eventueel een medische keuring voordat u kunt deelnemen. De kosten van deze keuring zijn voor uw eigen rekening. De kosten zijn minimaal € 30,00.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld:

 • 2024: € 137.800,00
 • 2023: € 128.810,00
 • 2022: € 114.866,00
 • 2021: € 112.189,00
 • 2020: € 110.111,00
 • 2019: € 107.593,00
 • 2018: € 105.075,00
 • 2017: € 103.317,00
 • 2016: € 101.519,00
 • 2015: € 100.000,00

De termijn van 6 maanden start zodra uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens.

Heeft u vragen over de nettopensioenregeling? Bekijk dan de veelgestelde vragen over deze regeling of neem contact met ons op.