Voorwaardelijk pensioen

Sinds 1 januari 2006 bouwt iedereen die geboren is na 1949 pensioen op volgens de flexpensioenregeling. Daarnaast zijn er werknemers die onder bepaalde voorwaarden recht hadden op extra flexpensioen. Daarom wordt dat ook wel 'voorwaardelijk pensioen' genoemd. Deze regeling is op 1 januari 2021 beëindigd. Had u voorwaardelijk pensioen? Dan is dit omgezet naar onvoorwaardelijk pensioen.

Op 31 december 2020 is het extra pensioen omgezet naar een onvoorwaardelijk pensioen. Vanaf 1 januari 2021 is het extra pensioen onderdeel van uw opgebouwd pensioen. Bij de omzetting zijn wij uitgegaan van de gegevens die op 31 december 2020 bij ons bekend waren. 

Het is mogelijk dat wij op een later moment informatie ontvangen waaruit blijkt dat er niet aan de voorwaarden voor toekenning is voldaan. In dat geval kan het extra pensioen alsnog komen te vervallen.