Indexatie: verhoging pensioenen SPW

Elk jaar probeert SPW de pensioenen te verhogen (ook wel: indexatie). Hiermee zorgen we dat uw pensioen meegroeit met de stijging van de prijzen of de lonen en zo zijn waarde behoudt.

Of en hoeveel we kunnen indexeren, hangt af van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Nu de nieuwe pensioenregels nog niet gelden, is de beleidsdekkingsgraad bepalend. De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Voor de besluitvorming over de hoogte van de indexatiepercentages kijken wij naar onze financiële situatie op 31 augustus van het jaar voorafgaand aan de indexatie. Welk indexatiepercentage u krijgt hangt ervan af of u op 31 december van het jaar voorafgaand aan de indexatie pensioen opbouwt.

Indexatie per 1 januari 2024

SPW probeert uw pensioen elk jaar te verhogen (ook wel: indexeren). In 2024 kunnen wij de pensioenen opnieuw verhogen. De verwachte indexatiepercentages hadden wij al eerder gedeeld. Op 3 oktober heeft het bestuur van SPW dit definitief gemaakt. Deze worden per 1 januari 2024 doorgevoerd. Bekijk wat dit voor u betekent:

 • Bouwt u op dit moment pensioen op bij SPW?
  Dan verhogen wij uw opgebouwde pensioen met 1,76%.
 • Bouwde u vroeger pensioen op bij SPW?
  Dan verhogen wij uw opgebouwde pensioen met  2,42%.
 • Krijgt u pensioen van SPW?
  Dan verhogen wij uw pensioen met 2,42%.

We snappen dat dit misschien vragen opwerkt. Daarom hebben we een speciale pagina met veelgestelde vragen en antwoorden over indexatie.     

U bouwt pensioen op bij SPW

Hieronder ziet u een overzicht van de indexaties op uw pensioen over de afgelopen jaren.

Overzicht voorafgaande jaren

JaarIndexatieStijging van
de lonen
20241,76%Nog niet bekend
20232,38%2,4%
20222,25%3,00%
20210,00%2,25%
20200,41%2,25%
20190,00%3,25%

U bouwt geen pensioen meer op bij SPW of u bent gepensioneerd

Heeft u nadat u bent gestopt met werken bij een woningcorporatie uw pensioen bij SPW laten staan? Of bent u gepensioneerd? Hieronder vindt u een overzicht van de indexaties over de afgelopen jaren.

Overzicht voorafgaande jaren

JaarIndexatieStijging van
de prijzen
20242,42%Nog niet bekend
20239,84%3,84%
20221,30%10,00%
20210,00%2,68%
20200,10%1,27%
20190,79%2,63%
 

Het indexatieresultaat is een graadmeter die aangeeft in welke mate verhoging van pensioen kan worden waargemaakt in de komende 5 tot 6 jaar. Om het indexatieresultaat te bepalen wordt de verwachte pensioenverhoging vergeleken met de maximaal te verlenen verhoging. Voor actieve deelnemers is loonstijging de maximale toeslag, voor gewezen deelnemers de prijsstijging.

Het indexatieresultaat is het gemiddelde over beide groepen. Het indexatieresultaat berekenen we voor 5.000 mogelijke toekomstscenario’s ten aanzien van rente, beleggingsrendementen en inflatie. Uit deze 5.000 resultaten selecteren we vervolgens de mediaan (=midden van de verdeling). Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen kunnen indexeren.

Wij mogen uw pensioen alleen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad boven een vastgesteld minimum is. Vanaf 1 juli 2022 mag een pensioenfonds onder voorwaarden de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten.

Om de kans op verlagen van pensioen te bepalen gaan we uit van 5.000 toekomstscenario’s ten aanzien van rente, beleggingsrendementen en inflatie. Het aantal scenario’s waarin de komende 5 tot 6 jaar minimaal één keer wordt verlaagd gedeeld door dit aantal scenario’s bepaalt de kans op verlagen van pensioen.

Komen we op lange termijn toch geld tekort om alle pensioenen uit te kunnen betalen? Dan moet er iets gebeuren. Als het nodig is nemen we één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen of de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet hoeven te verlagen.

SPW houdt per deelnemer bij hoeveel euro er gemist is aan indexatie. Zo krijgt iedere deelnemer waar hij of zij recht op heeft op het moment dat het mogelijk is om gemiste indexaties in te halen.

Maximaal 20% van het vermogensoverschot mag gebruikt worden voor inhaalindexatie (het vermogensoverschot is de financiële reserve die het pensioenfonds heeft boven de grens 143,8%).

Of we in de toekomst een inhaalindexatie kunnen toekennen, hangt af van de ontwikkeling op de financiële markten, de rente en de dekkingsgraadontwikkeling SPW. Als u uw pensioen afkoopt verliest u het recht op inhaalindexatie.