Uw pensioenopbouw

U bouwt pensioen op binnen de flexpensioenregeling van SPW. Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor u is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons pensioen.

Bij SPW bouwt u de volgende pensioenen op:

Ontdek uw pensioenmogelijkheden.

De pensioenregeling van SPW is een middelloonregeling. Dat betekent dat u elk jaar pensioen opbouwt over uw loon van dat jaar. Uw totale pensioen is de optelsom van al deze bedragen. Hierdoor is uw uiteindelijke pensioen gebaseerd op uw gemiddelde loon door de jaren heen.

Lees meer over de middelloonregeling

Opbouwpercentage

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd wordt heet 'franchise'. Over het brutoloon min de franchise bouwt u jaarlijks:

  • 1,875% op aan ouderdomspensioen.
  • 1,313% op aan partnerpensioen.

Het wezenpensioen bedraagt maximaal 20% van het te bereiken partnerpensioen.

Maximum pensioengegevens salaris

Uw pensioen wordt berekend over uw bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. De overheid heeft grenzen gesteld aan het inkomen waarover u pensioen mag opbouwen. Over het jaarsalaris boven € 137.800,00 bouwt u daarom geen pensioen op.

Franchise

Bij uw pensioenopbouw houden wij bovendien al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Daarom bouwt u over een deel van uw jaarsalaris geen pensioen op. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt noemen wij ‘de franchise’. In 2024 bedraagt de franchise € 18.798,00. De hoogte van de franchise kan elk jaar veranderen omdat het AOW-bedrag elk jaar verandert. De franchise is gekoppeld aan de hoogte van het AOW-bedrag.

Bij SPW is het arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd op risicobasis. U bouwt dit pensioen niet zelf op, maar bent hiervoor verzekerd zolang u deelnemer bent bij SPW. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op het moment dat u geen pensioen meer opbouwt bij SPW, bent u niet langer verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

SPW biedt de volgende verzekeringen aan die u vrijwillig kunt afsluiten:

  • Anw-hiaatpensioen: U kunt deze verzekering afsluiten als het partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden onvoldoende is om van rond te komen.
  • Nettopensioenregeling: Over uw jaarsalaris tot € 137.800,00 bouwt u pensioen op in de Flexpensioenregeling. Wilt u over uw loon boven € 137.800,00 ook pensioen opbouwen? Dit kan via de nettopensioenregeling van SPW.

Elk jaar bouwt u een vast percentage pensioen op over uw loon van dat jaar. Met uitzondering van de hierboven genoemde vrijwillige verzekeringen, kunt u bij SPW geen extra pensioen opbouwen. Wel kunt u uw inkomen als gepensioneerde aanvullen. Bijvoorbeeld met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Extra pensioen opbouwen regelt u zelf. Hiermee voorkomt u dat er een pensioengat ontstaat. Een pensioengat betekent dat uw pensioen straks veel lager is dan uw inkomen nu. Of dat bij u het geval is ziet u in Mijn SPW.