Overlijden

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kinderen misschien recht op partnerpensioen of wezenpensioen. Daarnaast hebben nabestaanden misschien recht op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) van de overheid. Dit is een volksverzekering die in bepaalde gevallen na het overlijden nabestaanden het recht geeft op een uitkering.

Wilt u zorgen dat het inkomensverlies voor uw partner beperkt blijft na uw overlijden? Dan kunt u zich extra verzekeren met de Anw-hiaatpensioenverzekering van SPW.

Wij horen van de gemeente dat u overleden bent. Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden aan ons melden. Wij krijgen die gegevens niet automatisch door.

Na uw overlijden krijgt uw partner bericht van ons. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd samenwoont en uw partner is bekend bij ons, dan heeft uw partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Studeren uw kinderen? Dan hebben zij tot hun 27e recht zolang zij studeren. Wij weten niet of u kinderen heeft. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u weet dat u op ons kunt rekenen. Bij SPW heeft u een gegarandeerd inkomen zolang u leeft, dit geldt ook voor uw partner. Zo heeft uw partner, wanneer u overlijdt, recht op inkomen uit partnerpensioen. Ook krijgen uw kinderen van ons wezenpensioen. Voor uzelf of voor uw partner en kinderen: uw inleg is in goede handen, met bewezen resultaat. Ook dit is 1 van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW