Uw pensioenleeftijd, AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

U bepaalt zelf op welke leeftijd u met pensioen gaat. Dit noemen wij uw pensioenleeftijd. De standaard pensioenleeftijd bij SPW is 68 jaar. En dan zijn er ook nog de pensioenrichtleeftijd en de AOW-leeftijd. Wat is wat? Wij leggen het op deze pagina uit. Zo kunt u goed voorbereid een keuze maken. 

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop u met pensioen gaat. De standaard pensioenleeftijd bij SPW is 68 jaar. U heeft dan maximaal pensioen opgebouwd bij uw werkgever. Daarom noemen wij de pensioenleeftijd van 68 jaar ook wel de pensioenrichtleeftijd of de ‘pensioenrekenleeftijd’. Dit is namelijk de leeftijd die de overheid gebruikt om te berekenen hoeveel pensioen u binnen de belastingregels mag opbouwen. 

Bij SPW kunt u vanaf uw 55e met pensioen. Dit noemen wij dan eerder met pensioen gaan. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan lager, omdat wij uw pensioen over een langere periode moeten uitbetalen.

Wilt u juist langer werken en later met pensioen gaan? Ook dat kan. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Als u langer doorwerkt en uw pensioen later laat ingaan, dan krijgt u maandelijks een hoger pensioen. Dat komt doordat wij uw totale pensioen over een kortere periode uitbetalen. 

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW van de overheid vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. Hierdoor krijgt u misschien de 1e maand geen volledige AOW uitbetaald. Bijvoorbeeld omdat u op de 21e jarig bent. Veel mensen kiezen ervoor hun pensioen in dezelfde maand in te laten gaan als dat ze AOW krijgen. 

Bouwde u al voor 2018 pensioen op bij SPW?

Dan is uw pensioen omgezet

Vóór 2018 was de pensioenleeftijd bij SPW 67 jaar. En vóór 2014 was dat 65 jaar. We willen niet dat u ineens langer moet doorwerken om hetzelfde pensioen te krijgen. Daarom zijn alle pensioenen in 2014 en 2018, in 2 stappen, omgezet naar een pensioen op 68 jaar.

Wat betekent ‘omgezet’?

Dat betekent dat uw (voorwaardelijke) pensioen in 2014 en 2018 eenmalig is verhoogd. De waarde van uw pensioen is daardoor gelijk gebleven. U verliest geen pensioen. 

Let op: Het pensioen is hetzelfde gebleven. Maar doordat belastingregels en rekenrente veranderen, kan het pensioen dat op uw pensioenoverzicht staat afwijken van eerder genoemde bedragen.